Līdzdalība 10. starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2015" Daugavpilī

16-09-2015

Līdz 1. oktobrim turpinās pieteikšanās dalībai konferencē "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2015", kura notiks 2015. gada 16. - 17. oktobrī Daugavpils Universitātē.

Konferences plenārsēdē ar ziņojumu  „Teritoriju attīstības novērtējuma pieejas novadu līmenī: Latvijas pieredze un prakse" uzstāsies DU zinātniskās grupas pārstāvji. Konferences ietvaros notiks Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV projektu 5.2.9. „Sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīgu nodrošinājumu" un 5.2.3. "Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā" darba grupas  sēde, kura piedalīsies gan VPP pētnieki, gan arī citi zinātnieki, mācībspēki, maģistra un doktora studiju programmās studējošie. Līdz ar to būs iespēja viedokļu apmaiņai un VPP programmas projektu straprezultātu popularizēšanai Austrumlatvijā.

Pieteikties konferencei tiek aicināti VPP 5.2. programmas pētnieki un citi interesenti.

Plašāka informācija http://du.lv/lv/notikumi/events/2528


Pēdējā atjaunošana 16-09-2015
Powered by Elxis - Open Source CMS