SIA „Rīgas koncertzāle" šobrīd nav nedz tiesiska pamata, nedz faktiskas iespējas rīkot publiskus pasākumus LZA telpās

16-09-2015

Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA), iepriekš informējot SIA „Rīgas koncertzāle", ka tās nomāto telpu nodošana notiks šodien, 16. septembrī un plkst. 10. ierodoties telpu pārņemšanai, konstatēja, ka SIA „Rīgas koncertzāle" valdes loceklis Juris Millers atsakās nodot telpas. Tāpat SIA „Rīgas koncertzāle" šodien atteicās ielaist telpās LZA pārstāvjus, lai fiksētu telpu stāvokli un skaitītāju rādījumus. Šobrīd SIA „Rīgas koncertzāle" turpina aizņemt LZA telpas bez tiesiska pamata.

LZA ir paziņojusi SIA „Rīgas koncertzāle" par aizturējuma tiesību izmantošanu uz bijušajam nomniekam piederošām kustamām lietām, kas atrodas LZA telpās. Tas nozīmē, ka turpmāk SIA „Rīgas koncertzāle" nebūs tiesīga izvest savu mantu no telpām bez LZA piekrišanas. LZA ir aicinājusi SIA „Rīgas koncertzāle" sniegt ziņas par trešajām personām piederošām lietām, kas atrodas LZA telpās. Tā kā SIA „Rīgas koncertzāle" līdz šim ir izvairījusies no pieprasītās informācijas sniegšanas, LZA aicina pieteikties visas personas, kuru manta atrodas SIA „Rīgas koncertzāle" prettiesiski aizņemtajās telpās. Tas ļaus novērst situāciju, kad tiek aizturētas citām personām piederošās lietas.

Ar 2015. gada 16. septembri SIA „Rīgas koncertzāle" tiks atslēgti komunālie pakalpojumi. LZA ir savlaicīgi brīdinājusi SIA „Rīgas koncertzāle" par šādu soli, dodot iespēju bijušajam nomniekam nomaksāt parādu un novērst šīs nelabvēlīgās sekas. LZA nenāktos izbeigt komunālo pakalpojumu sniegšanu, ja vien SIA "Rīgas koncertzāle" nebūtu pilnībā pārtraukusi nomas maksas samaksu pēdējos sešos mēnešos. Sakarā ar nomas līguma uzteikšanu un komunālo pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu SIA „Rīgas koncertzāle" šobrīd nav nedz tiesiska pamata, nedz faktiskas iespējas rīkot publiskus pasākumus LZA telpās.

LZA ir gatava sadarboties ar pasākumu organizētājiem, lai nodrošinātu jau izsludināto koncertu norisi LZA telpās. LZA labprāt noslēgtu īstermiņa nomas līgumus ar katru pasākuma organizētāju. Taču tas nav iespējams, kamēr SIA „Rīgas koncertzāle" turpina prettiesiski aizņemt telpas.

Jau ziņots, ka š.g. 29. jūlijā Latvijas Zinātņu akadēmija nosūtīja SIA „Rīgas koncertzāle" paziņojumu par nomas līguma izbeigšanu ar 2015. gada 1. septembri. SIA „Rīgas koncertzāle" tika noteikts termiņš telpu labprātīgai atbrīvošanai līdz 2015. gada 15. septembrim.

Materiāls sagatavots sadarbībā ar LZA pilnvaroto advokātu Sergeju Rudānu

Papildu informācija:

Latvijas Zinātņu akadēmija paziņo par sadarbības pārtraukšanu ar SIA "Rīgas koncertzāle" (27.07.2015.)

Latvijas Zinātņu akadēmija informē: no 1. septembra SIA "Rīgas koncertzāle" nav tiesību lietot telpas pasākumu rīkošanai (02.09.2015.)

LZA sarunās ar SIA "Rīgas koncertzāle" par telpu lietošanu pēc 15. septembra principiāla vienošanās nav panākta (09.09.2015.)


Ilze Stengrevica
sabiedrisko attiecību speciāliste
Latvijas Zinātņu akadēmija
Akadēmijas laukums 1
e-pasts:
tālrunis: 67223567
fakss: 67821153
www.lza.lv
twitter.com/LZA_LV

Pēdējā atjaunošana 17-09-2015
Powered by Elxis - Open Source CMS