LZA sarunās ar SIA "Rīgas koncertzāle" par telpu lietošanu pēc 15. septembra principiāla vienošanās nav panākta

9-09-2015

SIA "Rīgas koncertzāle" publiskajā telpā izplatītās ziņas, apgalvojot, ka vakardienas tikšanās starp SIA "Rīgas koncertzāle" un Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) pārstāvjiem "tika panākta principiāla vienošanās par noregulējumu koncertzāles turpmākajai darbībai" ir nepatiesas.

Pēc SIA "Rīgas koncertzāle" uzaicinājuma 8. septembrī LZA pārstāvji ieradās uz tikšanos ar Millera kungu un viņa juristu, lai apspriestu iespējamu telpu atbrīvošanu 16. septembrī, vai sadarbības turpināšanu pēc šī datuma. Millera kungs tikšanās laikā izteica vispārēju vēlmi palikt LZA telpās arī pēc telpu nodošanai paredzētā datuma. Tai pašā laikā Millera kungs nesniedza konkrētus priekšlikumus par iespējamās sadarbības nosacījumiem, kurus LZA pārstāvji varētu apspriest.

LZA pilnībā apzinās, ka nomas līguma izbeigšana radīs zaudējumus trešajām personām un labprāt novērstu sekas, kādas ir radušās SIA "Rīgas koncertzāle" sešus mēnešus ilgušā nomas līguma pārkāpuma dēļ. Šobrīd LZA apsver iespēju uz atsevišķa līguma pamata iznomāt SIA "Rīgas koncertzāle" telpas konkrētiem pasākumiem. Taču šādas vienošanās panākšana ir atkarīga arī no SIA "Rīgas koncertzāle" nostādnes, kas līdz šim brīdim nav bijusi konstruktīva.

Millera kungs tikšanās laikā izvairījās no atbilžu sniegšanas uz viņam neērtiem jautājumiem par ieguldījumu veikšanu nomātajās telpās, kā arī atteicās izskaidrot būtiskas pretrunas starp viņa iesniegtajiem dokumentiem, ar kuriem tiek pamatots investīciju apmērs. Piemēram, 2014. gada 28. oktobrī SIA "Rīgas koncertzāle" iesniedza LZA aktus par it kā izpildītajiem darbiem par kopējo summu EUR 225 417. Tiesai turpretī SIA "Rīgas koncertzāle" iesniedza citus aktus, saskaņā ar kuriem laika posmā līdz 2014. gada 28. oktobrim esot tikuši veikti darbi EUR 360 680 apmērā. Tā kā Millera kungs nevēlējās sniegt skaidrojumu par šādu nesakritību viņa parakstītajos dokumentos, LZA ir vērsusies policijā ar lūgumu izvērtēt šos apstākļus.

LZA aicina Millera kungu kā SIA "Rīgas koncertzāle" valdes priekšsēdētāju pārtraukt maldināt sabiedrību, jo tas var apgrūtināt iespējamo sadarbību nākotnē.

Informācija sagatavota sadarbībā ar LZA pilnvaroto advokātu Sergeju Rudānu.

Ilze Stengrevica
sabiedrisko attiecību speciāliste
Latvijas Zinātņu akadēmija
Akadēmijas laukums 1
e-pasts:
tālrunis: 67223567
fakss: 67821153
www.lza.lv
twitter.com/LZA_LV

Powered by Elxis - Open Source CMS