Rainim un Aspazijai - 150

5-09-2015

10. un 11. septembrī Rīgā un Jūrmalā (ar turpinājumu 15. - 16. septembrī Liepājā) norisināsies Letonikas VI kongress, kas veltīts Aspazijas un Raiņa 150 gadu jubilejai. Tā organizēšanā dalību ņēmuši: Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Universitāte, LZA Baltijas Stratēģisko pētījumu centrs, LU aģentūra "Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts", LU aģentūra "Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts", LU aģentūra ""Literatūras, folkloras un mākslas institūts", LU aģentūra "Filozofijas un socioloģijas institūts", Latvijas Mākslas akadēmija, Liepājas Universitāte, LU aģentūra "Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts", Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Ventspils Augstskola, Daugavpils Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Kultūras akadēmija un Rēzeknes Augstskola.

Kongresa atklāšana notiks 10. septembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā, Rīgā, Akadēmijas laukumā 1. III stāvā Portretu zālē. To ievadīs LZA prezidenta Ojāra Spārīša un Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja Gata Trukšņa uzrunas, kā arī Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas sieviešu kora "Balta" muzikāls sveiciens (diriģente Māra Marnauza). Tam sekos plenārsēdes ziņojumi: "Raiņa "personas kods" 21. gadsimta zīmē" (Gundega Grīnuma), "Latviskums un Latvijas valstiskuma ideja Raiņa lugās" (Viktors Hausmanis), "Raiņa mazzināmākie un nenovērtētie darbi Latvijas labā" (Jānis Stradiņš), "Aspazija - literāte un sabiedriskā darbiniece" (Ausma Cimdiņa), "Rainis un Nobela prēmija" (Arno Jundze), "Rainis un Stučka - attiecību fenomens" (Valdis Rūmnieks).

Darbosies humanitāro un sociālo zinātņu publikāciju apmaiņas un izplatīšanas galds.

10. septembra pēcpusdienā kongresa darbs turpināsies Jūrmalas pilsētas muzejā, Majoros, Tirgoņu ielā 29, kur tiks nolasīti ziņojumi: "No tautas par nāciju" (Dagmāra Beitnere-Le Galla) un "Aspazija un Rainis - laimes formulas meklējumi" (Ināra Andžāne). Kongresa dalībniekiem būs iespējams apmeklēt Raiņa un Aspazijas vietas Jūrmalā (Raiņa un Aspazijas vasarnīca, Aspazijas māja, Lauztās priedes).

Sekciju sēdes 11. septembrī Rīgā un 15. - 16. septembrī Liepājā notiks paralēli cita citai.

Projekts Nr.1. "Latvijas simts gadi: integratīvs skatījums uz vēsturi, valodu un kultūru (starptutiskajā kontekstā)".

Sekcijas nosaukums: "Nepārtraukstības doktrīna Latvijas vēstures kontekstā". Sēde notiks 11. septembrī plkst. 10.00 - 15.00 Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta zālē, Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, II stāvā.

Projekts Nr. 2. "Latvijas vēsture: kultūrvēsturiskā vide un sociālpolitiskās norises Baltijas jūras reģiona kontekstā".

Sekcijas nosaukums: "Latvijas kultūrvēsturiskais mantojums - vide, etniskie un sociālpolitiskie procesi starpdisciplinārā diskursā." Sēde notiks 11. septembrī plkst. 10.00 - 16.00 Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

Sekcijas nosaukums: "Sociālpolitiskās norises Latvijā 19. - 20. gadsimtā". Sēde notiks 11. septembrī plkst. 10.00 - 15.00 Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, Rīgā, Aspazijas bulvārī 5 , 506. auditorijā.

Projekts Nr.3. "Latviešu valodas pētījumi 21. gadsimta zinātnes kontekstā".

Sekcijas nosaukums: "Latviešu valodas pētījumi 21. gadsimta zinātnes kontekstā." Sēde notiks 11. septembrī no plkst. 9.40 Latvijas Zinātņu akadēmijas Sēžu zālē, Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, II stāvā.

Sekcijas nosaukums: "Monolingvālu un bilingvālu bērnu latviešu valoda." Sēde notiks 11. septembrī no plkst.10.00 Latvijas Zinātņu akadēmijā, Rīgā, Akadēmijas laukumā I, III stāvā, 305. telpā.

Sekcijas nosaukums: "Gramatikas jēdzienu sistēmiskums un sastatāmība." Sēde notiks 11. septembrī plkst. 15.30 - 17.30 Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4 a, 402. auditorijā. Sekcijas darbu skat. interneta tiešraidē www.lu.lv

Projekts Nr.4. "Kultūra un identitātes Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse."

Sekcijas nosaukums: "Kultūra un identitātes Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse." Sēde notiks 11. septembrī no plkst. 10.00 Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a, 204. auditorijā.

Sekcijas nosaukums: "Piemares ļaudis un likteņi." Sēdes notiks 15. un 16. septembrī Liepājas Universitātē, Liepājā, Lielā ielā 14. Tās gaitā notiks: 15. septembrī - Letonikas 5. kongresa konferences "Piemares ļaudis un likteņi" krājuma atvēršana, studentu un Liepājas Universitātes mācībspēku radošo darbu izstādes Liepājas Universitātē, Centrālās zinātniskās bibliotēkas skatlogos (Zivju ielā 7) un kafejnīcā "Skapis" (Kungu ielā 2), Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas Rainim un Aspazijai veltīta literatūras izstāde "Lai sauli teiktu mēs ar tūkstots mēlēm..." (Rainis) bibliotēkā "Vecliepājas rūķis" (Malkas ielā 4), kā arī dzejas studija "Tūkstošveidis Rainis un viņa mīklas" bibliotēkā "Vecliepājas rūķis" (Malkas ielā 4); 16. septembrī - Benitas Laumanes monogrāfijas "Vēju un vētru grāmata" atvēršana, ekspozīcijas "Dienvidkurzemes ļaudis, dzīve un darbs" apskate, Rucavas etnogrāfiskās mājas "Zvanītāji" folkloristes Sandras Aigares stāstījums par Kurzemes tradīcijām.

Projekts Nr. 5. "Latvijas arhitektūras un mākslas mantojuma identifikācija un aktuakizācija."

Sekcijas nosaukums; "Māksla grāmatniecībā un periodikā: vēsture un mūsdienas." Sēde notiks 11. septembrī no plkst. 9.00 Latvijas Mākslas akadēmijā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 13, I stāva zālē. Darbosies mākslas un arhitektūras vēstures grāmatu galds.

Projekts Nr. 6. "Vērtību aspekti Letonikā."

Sekcijas nosaukums: "Letonika - vērtību pētījumi, filosofija un ideju vēsture sadarbībā ar Latvijas Universitātes bibliotēku." Sēde notiks 11. septembrī no plkst. 11.00 Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4, I stāva zālē.

Sekcijas nosaukums: "Latvia and Europe: identities and values." Sēde notiks 11. septembrī no plkst. 13.00 Rīgā, Kalpaka bulvārī 4, III stāvā. Norises valoda - angļu.

Sekcijas nosaukums; "Reliģiskā pieredze vertību izvēlē". Sēde notiks 11. septembrī no plkst. 11.00 Latvijas Universitātes Filizofijas un socioloģijas institūtā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4, 322. telpā.

Sekcijas nosaukums: "Etniskās identitātes, vērtības un politiskā līdzdalība." Sēde notiks 11. septembrī plkst. 14.00 - 16.00 Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4, III stāvā.

Sekcijas nosaukums:"Kultūra un ikdienas vēsture dzīvesstāstos." Sēde notiks 11. septembrī plkst. 12.00 - 17.30 Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4, 325. telpā.

Sekcijas nosaukums: "Mūsu Latvija: kolektīvie svētumi, dārgumi, vērtības." Sēde notiks 11. septembrī no plkst. 13.00 Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4 a.

Pēdējā atjaunošana 5-09-2015
Powered by Elxis - Open Source CMS