EKOSOC-LV projekta „Sociālo un politisko transformāciju trajektorijas Latvijā pēckrīzes periodā" dalībnieks piedalās 5. starptautiskajā konferencē „The Future of Education" Florencē

16-06-2015

2015.gada 11. un 12.jūnijā Florencē, Itālijā norisinājās 5. starptautiskā konference  „The Future of Education", vienkopus pulcējot 200 izglītības nozares ekspertus un pētniekus no 40 pasaules valstīm. Divu dienu garumā konferences dalībnieki prezentēja pētījumus 11 dažādās sekcijās, kas izgaismo esošo izglītības sistēmu trūkumus, līdztekus piedāvājot risinājumus izglītības pieejamības un kvalitātes veicināšanai, kā arī ieskicēja aktuālās tendence izglītības jomā, kas ilgtermiņā ietekmēs gan izglītošanas procesu, gan arī mācību saturu. Neraugoties uz daudzveidīgo pieeju izglītības problēmu un jautājumu risināšanā, konferences dalībniekus vieno mērķis sniegt ieguldījumu kopējā izglītības sistēmā, kas palīdzētu augt un veidoties daudzpusīgiem, labi izglītotiem un darba tirgū konkurētspējīgiem jauniešiem visos pasaules reģionos.

Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūtu (HESPI) konferencē pārstāvēja Didzis Stāvausis, kurš konferences dalībniekus sekcijā, kas veltīta vispārējiem pētījumiem izglītības nozarē, iepazīstināja ar iespējām, kā, nodrošinot skolēnus ar nepieciešamajām zināšanām un prasmēm par ikdienā lietotajiem finanšu produktiem, pakalpojumiem un to izmantošanu, iespējams ietekmēt labklājības līmeni vecumdienās. Felicianas Rajevskas un Didža Stāvauša kopīgi izstrādātajā pētījumā „Improving Financial Literacy at School: a Way to Ensure Retirement Well-being" secināts, ka Latvijas jaunieši skolā neiegūst pietiekamas zināšanas par pensiju sistēmas darbības pamatprincipiem, kas ilgtermiņā var izpausties kā nespēja izvēlēties savam vecumam, ienākumiem, riska tolerances pakāpei un globālajai finanšu sistuācijai piemērotu pensiju plānu. Savukārt tas var negatīvi ietekmēt individuālos pensiju saņēmējus, kā arī atsaukties uz visas pensiju sistēmas ilgtermiņa stabilitāti.

Arī citi konferences dalībnieki atzina, ka to pārstāvētajās valstīs, proti, Izraēlā, ASV un Šveicē, nepietiekama uzmanība tiek veltīta ikdienas finanšu prasmju apgūšanai, kas ilgtermiņā veicinājis gan parādu krīzes saasināšanos, gan arī bremzējis valstu ekonomisko izaugsmi. Tādējādi konferences dalībnieki apstiprināja, ka pētījuma problēma ir aktuāla ne tikai Latvijā, bet arī starptautiski, aicinot attīstīt pētījumus šajā virzienā, lai ar pētījumu rezultātiem mudinātu izglītības politikas veidotājus pārskatīt esošo pieeju un mācību saturu, pielāgojot to mūsdienu un nākotnes vajadzībām un izaicinājumiem. Tāpat šajā sekcijā tika prezentēti pētījumi par izglītības sistēmas krīzi, kas veicinājusi mājapmācības popularitāti Izraēlā; iespējām piesaistīt Bulgārijas universitāšu studentus pētniecībai; kā arī veidiem, kā attīstīt uzņēmējdarbības studentu vadības prasmes, izveidojot zināšanu veidošanās tīklojumus sadarbībā ar praktizējošiem nozares speciālistiem un augstākā līmeņa vadītājiem.

Pētījums „Improving Financial Literacy at School: a Way to Ensure Retirement Well-being" izstrādāts valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV projekta „Sociālo un politisko transformāciju trajektorijas Latvijā pēckrīzes periodā" ietvaros, un tas ir publicēts 5. starptautiskās konferences „The Future of Education" rakstu krājumā (ISBN: 978-88-6292-620-1).

Pēdējā atjaunošana 16-06-2015
Powered by Elxis - Open Source CMS