LZA ĶBMZN pilnsapulce

10-02-2015

LZA ĶBMZN  p i l n s a p u l c e

Piektdien, 2015. gada 13. februārī plkst. 14.00

LZA sēžu zālē (Akadēmijas laukumā 1, 2.stāvā)

D a r b a   k ā r t ī b ā:

1.       Pārskats par nodaļas darbu 2014. gadā - akad. Raimonds Valters.

2.       Priekšlikumi darbam 2015. gadā.

3.       "Vislielākā laime ir piedzimt veselam" - kor. loc., RSU profesore  Māra Pilmane.

4.       Dažādi jautājumi.

Aicinām piedalīties sēdē!

Powered by Elxis - Open Source CMS