Pasniegti diplomi 2014. gadā nosaukto Latvijas zinātnisko sasniegumu autoriem

20-01-2015

Vakar, 19. janvārī, tika pasniegti diplomi pirms mēneša LZA nosauktajiem 12 zinātnisko sasniegumu autoriem un autoru kolektīviem. Piedāvājam materiālu kopu par šī pasākuma norisi.

Papildu informācija šeit.

1. LZA prezidenta Ojāra Spārīša uzruna

2. Prezentācijas

- Elektronu pāru skaldīšana nanoelektroniskajā "kvantu paātrinātājā" (Ph.D. V.Kaščejevs, LU Fizikas un matemātikas fakultātes vad. pētnieks un asoc. profesors, LZA korespondētājloceklis, LU)

- Jauna evolucionāro algoritmu metode kristālisku un nanokristālisku materiālu lokālās nesakārtotības pētījumiem (Mg. J.Timošenko, Dr. A.Anspoks, Dr. A.Kalinko, LZA korespondētājloceklis A. Kuzmins, akadēmiķis J. Purāns. CFU)

- Integrēta intelektuāla platforma vides un tehnoloģisko sistēmu monitoringam (akadēmiķis J.Merkurjevs, Dr. A.Lektauers, Dr.habil. G. Merkurjeva, Dr. J.Petuhova, Dr. A.Romānovs, Dr. J.Zvirgzds, RTU)

- Latvijas mākslas vēsture IV, neoromantiskā modernisma periods. 1890-1915 (Prof. Dr.habil.art. E.Kļaviņš, Dr.art. K.Ābele, asoc.prof. Dr.art. S. Grosa, prof. V.Villerušs, LMA Mākslas vēstures institūts)

- Baltu valodu atlants - LU Latviešu valodas institūta un Lietuviešu valodas institūta kopīgs projekts (D. Mikuleniene, Dr. philol. A.Stafecka)

- Histona deacetilāzes inhibitori jauna tipa gēnu aktivitātes koriģētāji jeb ceļš uz Belinostat (2000.-2014.) (Dr. K.Dikovska, akadēmiķis I.Kalviņš, Dr. E.Loža, LOSI)

- Augstas izšķirtspējas masspektrometrijas metodes izstrāde noturīgā organiskā piesārņojuma noteikšanai Baltijas jūras un Latvijas iekšējo ūdeņu zivīs (Dz.Začs, J.Rjabova, I.Pugajeva, prof. A.Vīksna, asoc.prof. V. Bartkevičs, „Bior" un LU Ķīmijas fakultāte)

- Ziemāju integrētās slimību ierobežošanas teorētiskais pamatojums (autoru kolektīvs Dr.biol. B.Bankinas vadībā, LLU Lauksaimniecības fakultāte, MPS „Vecauce" u.c.)

- Latvijā izstrādāti uz zinātniskiem pētījumiem balstīti augļu, ogu un dārzeņu biezeņi zīdaiņu uzturam, kas reģistrēti ar preču zīmi „Rūdolfs" (Dr.sc.ing. S.Kampuse, Dr.sc.ing. A.Blija, LZA korespondētājlocekle D.Segliņa, M.sc.sal.A. Olšteine, LLU Pārtikas tehnoloģiju fakultāte, Latvijas Valsts augļkopības institūts)

- Augļu koku somaklonālās mainības agrīnas diagnostikas paņēmiens ģenētiski identiska materiāla atlasei un upeņu reversijas vīrusa (BRV) eliminācijas paņēmiens, pielietojot ozona gāzi meristēmu kultūrās (Ph.D. I.Moročko-Bičevska, Ph.D. G.Lācis, Dr.agr. L.Lepse, Ph.D. A. Gospodaryk, M.biol. I.Kota-Dombrovska, M.biol. N.Pūpola, Dr.biol. I. Samsone, Latvijas Valsts augļkopības institūts, Pūres Dārzkopības pētījumu centrs)

3. Informācija:

- Akadēmiskais izdevums "Latvieši un Latvija"

- Monogrāfija "Latvietis un viņa peonijas", Dr.biol.h.c. Aldonis Vēriņš

4. Fotogalerija (Jāņa Brenča foto)


LZA prezidents O.Spārītis

LZA korespondētājloceklis, izglītības un zinātnes ministres padomnieks V.Kaščejevs

Akadēmiķis Jānis Stradiņš

LZA ģenerālsekretārs V.Kampars, O.Spārītis

V.Kaščejevs, O.Spārītis

O.Spārītis, V.Kaščejevs, V.Kampars

Mg. J.Timošenko

Pētījuma "Jauna evolucionāro algoritmu metode kristālisku un nanokristālisku materiālu lokālās nesakārtotības pētījumiem" autoru kolektīvs

Dr. A.Lektauers, O.Spārītis

Pētījuma "Integrēta intelektuāla platforma vides un tehnoloģisko sistēmu monitoringam" autoru kolektīvs

Akadēmiskā izdevuma "Latvieši un Latvija"galvenais redaktors akadēmiķis J.Stradiņš, atbildīgie redaktori akadēmiķe I.Jansone, Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. T.Jundzis, Dr.habil.phil. M.Kūle, Dr.hist. G.Zemītis
 
Dr.art. K.Ābele, LZA goda doktors E.Kļaviņš, O.Spārītis
 
Akadēmiskā Latvijas vispārējās mākslas vēstures izdevuma sastādītājs un zinātniskais redaktors prof. Dr.habil.art. E.Kļaviņš, Dr.art. K.Ābele, asoc.prof. Dr.art. S.Grosa
 
Dr.philol. A.Stafecka

Baltu valodu atlanta veidotāji un Lietuvas ZA īstenā locekle, Lietuviešu valodas institūta direktora vietniece G.Blažiene

Akadēmiķis I.Kalviņš, Dr. E .Loža

Pētījuma "Augstas izšķirtspējas masspektrometrijas metodes izstrāde noturīgā organiskā piesārņojuma noteikšanai Baltijas jūras un Latvijas iekšējo ūdeņu zivīs" autoru kolektīvs

Izdevuma "Latvietis un viņa peonijas" autors Dr.biol.h.c. A.Vēriņš, O.Spārītis

A.Vēriņš, O.Spārītis, V.Kampars

Dr.biol. B.Bankina, O.Spārītis

Pētījuma "Ziemāju integrētās slimību ierobežošanas teorētiskais pamatojums" autoru kolektīvs

LZA korespondētājlocekle D.Segliņa

Latvijā izstrādāto uz zinātniskiem pētījumiem balstīto augļu, ogu un dārzeņu biezeņu zīdaiņu uzturam izstrādātāji

Ph.D. I.Moročko-Bičevska

Pētījuma "Augļu koku somaklonālās mainības agrīnas diagnostikas paņēmiens ģenētiski identiska materiāla atlasei un upeņu reversijas vīrusa (BRV) eliminācijas paņēmiens, pielietojot ozona gāzi meristēmu kultūrās" autoru kolektīvs

Zinātnisko sasniegumu autori un LZA pārstāvji LZA Portretu zālē, 2015. gada 19. janvārī

Pēdējā atjaunošana 20-01-2015
Powered by Elxis - Open Source CMS