2015. gada 24. septembrī tiek rīkota 1. Starptautiskā zinātniskā konference (videokonference) „Trends in Regional Development in the EU Countries 2015"

19-01-2015

2015. gada 24. septembrī Varšavas Dzīvības zinātņu universitātes (Warsaw University of Life Sciences) Ekonomikas zinātņu fakultāte sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāti un Valsts pētījumu programmu EKOSOC - LV rīko 1. Starptautisko zinātnisko konferenci „Trends in Regional Development in the EU Countries 2015".

Konferences mērķis ir apmainīties ar zināšanām par jaunākajām tendencēm reģionālajā attīstībā ES valstīs, ietverot jaunākās tendences ekonomikā, publiskajās finansēs un mārketingā ekonomiskās nestabilitātes apstākļos.

Svarīgi datumi:

  • Reģistrācija - 30.03.2015.
  • Rakstu iesniegšana - 30.04.2015.
  • Paziņojums par raksta akceptēšanu - 30.05.2015.


Pielikumā:

Sīkāka informācija par konferenci

Reģistrācijas veidlapa

Powered by Elxis - Open Source CMS