Jauna grāmata par jaunu zinātnisku tēmu - fonoloģiju

12-11-2014

Apgāds "Zinātne" laidis klajā LZA īstenās locekles Dr.habil.philol. Daces Markus un LZA ārzemju locekles profesores Dzintras Bondas (ASV) grāmatu "Ievads fonoloģijā". Katrai valodai ir sava fonētiskā un fonoloģiskā sistēma, tā ir daļa no valodas gramatikas. Grāmata veltīta zinātniskajā literatūrā mazāk aprakstītās - fonoloģiskās sistēmas teorētiskajai izpētei.

Fonoloģija pēta valodas skaņu funkcijas un skaņu attieksmju (sasaistīšanas) modeļus. Grāmata sniedz ieskatu fonoloģijas teorijās, principos un paņēmienos, ilustrējot tos ar latviešu valodas piemēriem un tādējādi sagatavojot lasītāju turpmākai latviešu valodas un vispārīgās fonoloģijas pētniecībai.

Grāmata ir ievērojama vismaz divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, tā ir pirmā Latvijā izdotā monogrāfija par fonoloģijas zinātni, un, otrkārt, tā ir viena no nedaudzajām grāmatām, kas radīta, sadarbojoties ar LZA ārzemju locekļiem. Viena no grāmatas autorēm ir ASV dzīvojošā Ohaijo Universitātes profesore LZA ārzemju locekle Dzintra Bonda, grāmatas recenzents ir LZA ārzemju loceklis Dr.philol. Aleksejs Andronovs (Krievija), kā arī Dr.philol. Regīna Kvašīte (Lietuva) un  Dr.philol. Edmunds Trumpa. Monogrāfija sagatavota RPIVA zinātniskās pētniecības projekta Latviešu valodas fonoloģija (valsts reģ. nr. 2013/5) ietvaros.

Autores sākušas šo darbu, tiekoties Ohaijo universitātē, kur kopīgi pētīja citu valodu analīzē uzkrāto fonologu pieredzi. Grāmata tapusi ilgākā laika periodā un ir teorētiski rūpīgi sagatavota. No baltu valodām tikai lietuviešu valodniecībā ir publicēti bagātīgi pētījumi fonoloģijā.

Grāmatas autoru aprakstīto pieeju, metožu un paņēmienu dažādība dod pētniekiem izvēles iespējas un rosina turpināt pētījumus latviešu fonoloģijā. Grāmata paredzēta valodniekiem un topošajiem valodniekiem, kā arī citiem interesentiem. Grāmatā ievietoti arī daži teorētiskās vielas izpratni veicinoši un nostiprinoši vingrinājumi, lai pētījumu varētu sekmīgāk izmantot fonoloģijas studijās augstskolā.

Grāmatas atvēršana ceturtdien, 2014. gada 13. novembrī plkst. 13.30 RPIVA telpās.

Powered by Elxis - Open Source CMS