Viedās restaurācijas un zinātnes sintēze Leipcigas gadatirgū

10-11-2014

No 6. līdz 8. novembrim Leipcigā norisinājās kultūras mantojuma aizsardzībai, arhitektūras un mākslas objektu restaurācijai, kā arī nekustamo īpašumu tehniskā stāvokļa un estētisko vērtību saglabāšanai veltīts gadatirgus "Denkmal". Tas ir lielākais šādas specializācijas gadatirgus pasaulē, kurā tiek eksponēti produktu paraugi, un to rīko kopā ar muzeju un izstāžu ierīcībai, restaurācijai un mākslas vērtību saglabāšanas tehnoloģijām veltīto daļu "Mutec".

Ar savu kvalifikāciju un jaunākajiem nozares sasniegumiem gadatirgū šogad piedalījās 22 Eiropas Savienības valstis un Krievija. Ekspozīcijas un visa pasākuma centrā šogad bija Norvēģijas paviljons, pievēršot uzmanību šīs ziemeļvalsts kultūras vērtībām, tā saglabāšanas tradicionālajām un visjaunākajām metodēm. Divu gadu intervālā rīkotais gadatirgus ļauj vairākiem desmitiem un simtiem Eiropas valstu institūciju, pašvaldību pārziņā reģistrētu arodskolu, firmu un specializētu darbnīcu, kā arī korporatīvo un privāto uzņēmumu pārstāvjiem iepazīstināt tirgus dalībniekus gan ar vēsturiski tradicionālajām autentisku objektu saglabāšanas, gan jaunākajām restaurācijas tehnoloģijām.

Vairākus gadus Leipcigas gadatirgus kuratora statusā man ir izdevies ieinteresēt dalībai Leipcigas gadatirgū Baltijas valstu restaurācijas uzņēmumus, arodskolas un individuālos uzņēmējus. Pirms vairākiem gadiem Leipcigas gadatirgū savu nekustamā īpašuma segmentu un veikto restaurācijas darbu kvalitāti piedāvāja Rīgas pašvaldība. Taču visatsaucīgāko partneru vidū, kuri pēdējā laikā piedāvā savu kvalifikāciju un prasmes starptautiskajam tirgum ir viens no lielākajiem Latvijas celtniecības un restaurācijas uzņēmumiem "Re&Re", Rīgas Amatniecības vidusskola ar tās sadarbības partneriem, kā arī Latvijas Mākslas akadēmija. Bija liels prieks izstādē apmeklētāju vidū sastapt Rīgas pašvaldības un būvfirmas "Re&Re" pārstāvjus, izvēloties jaunāko tehnoloģisko aprīkojumu Latvijas Nacionālā mākslas muzeja telpām, kā arī daudzus Latvijas kultūras mantojuma izpētes, restaurācijas un projektēšanas procesos iesaistītus speciālistus, kuri regulāri apmeklē gadatirgu sava redzes loka paplašināšanai. Izmantojot gadījumu vēlos pateikties uzņēmuma "Re-Re" ģenerāldirektoram Didzim Putniņam un uzņēmuma speciālistiem par atbalstu Latvijas pārstāvniecības nodrošināšanai Leipcigas gadatirgū.

Tiem, kuri apzinās starptautiskas pieredzes apmaiņas lielo nozīmi savas nozares attīstīšanā, "Denkmal" deva iespēju pilnīgi jaunā gaismā ieraudzīt tehnoloģisko  inovāciju ielaušanos citkārt par konservatīvu uzskatītajā un tikai amatniecības kategorijā ierindotajā restaurācijas sfērā. Izstāde ļāva iepazīt visplašākā spektra mūsdienu zinātnes sasniegumu līdzdalību energoefektīvas celtniecības un restaurācijas procesos, jaunu krāsvielu ķīmijas un ar jaunām fizikālām īpašībām apgādātu materiālu izmantojumā arhitektūras un mākslas objektu aizsardzībā, alternatīvo enerģijas avotu izmantojumu ēku siltināšanā, konstrukciju aizsardzībā pret klimata, ķīmiskajiem un bioloģiskajiem apdraudējumiem, optikas un mērniecības tehnoloģisko risinājumu iespējas jaunu novērošanas, procesu fiksācijas un analīzes aparātu konstrukcijā un vēl daudzās citās ar cilvēka dzīves telpas kvalitātes saglabāšanu un uzlabošanu saistītās nozarēs.

Digitālo tehnoloģiju ielaušanās ar tēlniecības, mākslas un arhitektūras objektu izpēti, dokumentēšanu un reproducēšanu saistītās jomās ir pilnībā mainījušas kultūras mantojuma bojāšanās monitoringa un glābšanas procesu modelēšanas iespējas. Šajā ziņā arī Latvijas materiālu pētniecības un inženierzinātņu sfērā strādājošiem pētniekiem varētu būt ļoti pamācoša iepazīšanās ar Fraunhofera institūta jaunākajiem atradumiem, kas Leipcigas gadatirgū izcēlās ar nozīmīgu kompetences adaptāciju dažādam izmantojumam būvniecībā, metalurģijā, robotikā, materiālu apstrādē un citur.

Dalībai Leipcigas gadatirgū ir raksturīgi arī humanitārie aspekti. Sarunā ar Leipcigas grāmatu gadatirgus direktoru Oliveru Cilli (Zille) bija patīkami dzirdēt atzinīgus vārdus par jaunu Baltijas valstu aktivitāti grāmatu produkcijas popularizēšanā un tulkošanā, ko sniedz dalība un partnerība starptautiskajās paraugu demonstrēšanas aktivitātēs.

Lietuva Baltijas valstu starpā ir līderis, un tās ekspozīcija dominēs 2017. gada Leipcigas gadatirgū. O. Cille rosināja izteikt Latvijas un Igaunijas Kultūras ministrijām priekšlikumu kā Lietuvas sabiedrotajiem piedalīties 2017. gada grāmatu gadatirgū, jo Baltijas oriģinālliteratūras iekļūšana tik ļoti kārotajā angļu valodā tulkotās tirgū var sekmīgi notikt pēc tam, kad latviešu autoru darbus kā perspektīvus un interesantus būs izdevušas vācu lielās izdevniecības. Latviešu izdevniecībām būtu vērts ieklausīties viņa vārdos arī tad, ja tās pošas uz savu iespieddarbu izstādi 2018. gadā Londonā.

Ojārs Spārītis, LZA prezidents

Pielikumā: "Denkmal" 2014. ģenerālpartnera, Norvēģijas Karalistes vēstnieka Vācijas Federatīvajā Republikā V.E. Sven-Erik Svedman runa gadatirgus atklāšanas ceremonijā (vācu val.)

Fotogrāfijās: Leipcigas gadatirgus halle, stendi, tai skaitā Rīgas amatniecības skolas stends, O.Spārīša uzstāšanās

Pēdējā atjaunošana 10-11-2014
Powered by Elxis - Open Source CMS