LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas sēdes 2014.gada rudenī

22-10-2014

LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas

s ē d e

trešdien, 2014.gada 29. oktobrī plkst. 15.00
LZA Senāta sēžu zālē (Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 2.stāvā)

Darba  kārtībā:

LZA korespondētājlocekļa kandidāta ziņojums par zinātnisko pētījumu rezultātiem:
(fizika -1, pretendents -1)
Dr.phys.
Roberts Eglītis

LZA īstenā locekļa kandidāta ziņojums par zinātnisko pētījumu rezultātiem:
- LZA kor.loc., Dr.habil.sc.ing. Jurijs Merkurjevs  

LZA ārzemju locekļa kandidāta zinātniskais raksturojums:
Endel Lippmaa ( Igaunija) - dz.15.09.30., Igaunijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis (1972). Raksturo LU CFI direktors akadēmiķis Andris Šternbergs.

Aizklātais balsojums par nodaļas atbalstu kandidātiem.  


 

LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas

s ē d e

trešdien, 2014.gada 12. novembrī plkst. 15.00
LZA Senāta sēžu zālē (Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 2.stāvā)

Darba  kārtībā:

LZA  korespondētājlocekļa A.Krasņikova ziņojums par zinātnisko pētījumu rezultātiem.


 

27.11. plkst.14:00

LZA Rudens pilnsapulce


 

11.12. plkst.16.00

LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas, Pasaules Enerģijas padomes
 Latvijas Nacionālās komitejas un Nacionālās enerģētikas konfederācijas  paplašinātā sēde

Pēdējā atjaunošana 27-10-2014
Powered by Elxis - Open Source CMS