LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēde 2014. gada 2. oktobrī

30-09-2014

LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēde
ceturtdien, 2014. gada 2. oktobrī plkst. 14.  LZA Senāta zālē
LZA jauno locekļu kandidātu zinātniskie ziņojumi

Darba kārtībā:

LZA korespondētājlocekļa Dr. hist. Gunta ZEMĪŠA ziņojums: Agrīnā valstiskuma problēma  tagadējās Latvijas teritorijā  vēlajā dzelzs laikmetā un viduslaiku sākumā

 Dr. hist.  Aijas JANSONES ziņojums: Ideja, mērķis, auditorija un rezultāti jaunāko laiku latviešu etnoloģijas pētījumos

Informācija par ārzemju locekļu kandidātiem HSZ jomā: Renāte BLUMBERGA un Pāvels ŠTOLLS. 

Balsojums attieksmes izteikšanai

Dažādi

Nod. vadītājas R. Karnītes ziņojums par jaunumiem nodaļas darbā

Powered by Elxis - Open Source CMS