Izdotas latviešu kultūrvēsturē un lībiešu valodas pētniecībā nozīmīgas grāmatas

23-09-2014

Spilgtāko lībiešu kultūras darbinieku Jāņa Prinča un viņa dēla Jāņa sarakstītās „Jūrnieku svētās dziesmas un lūgšanas" ir otrais nevācu autoru dzejas krājums latviešu valodā. Pirmo reizi izdots 1845.gadā, nepilnus četrdesmit gadus pēc Neredzīgā Indriķa „Dziesmām". Prinču krājums, kas līdz šim diemžēl nav bijis zināms plašākam latviešu lasītāju lokam, ir būtisks latviešu kultūrā un literatūras vēsturē ne tikai ar to, ka tas ir otrais dzejas krājums latviešu valodā,- augstu vērtējama arī literārā kvalitāte. 

Otrs izdevums ir igauņu un somugru valodniecības žurnāla (ESUKA-JEFUL) speciālnumurs „Pētījumi par lībiešu valodu" (Studies on Livonian), ko veidojuši vairāku valstu zinātnieki. Rakstu krājums ir angļu valodā, tāpēc zinātniekiem visā pasaulē nu ir pieejami jaunākie pētījumi par lībiešu valodu. Turklāt katram rakstam ir pievienota arī anotācija lībiešu valodā, tādējādi izdevums apliecina, ka lībiešu valoda var būt un ir arī zinātnes valoda, lai gan tās runātāju un pratēju skaits ir ļoti neliels. 

Šie divi nozīmīgie izdevumi vēlreiz apliecina latviešu, lībiešu un igauņu kultūras un valodas ciešo saistību un savstarpējo ietekmi. 

Avots: Rīgā atklās otras latviešu valodā sarakstītās dzejas grāmatas faksimilizdevumu un zinātnisku krājumu par lībiešu valodu un vēsturi, 17.09.2014. (Latviešu valodas aģentūra)

Papildus informācija: 
Atkārtoti izdots otrais senākais latviešu oriģinālliteratūras darbs, 15.09.2014. (Latvijas sabiedriskais medijs)

Ventspilī notiks ceturtās lībiešu kultūras dienas, 09.09.2014. (Ventspils lībiešu apvienība „Rānda")

Powered by Elxis - Open Source CMS