Tenu Karma - in memoriam (01.05.1924.-9.09.2014.)

19-09-2014

16.septembrī mūžībā pavadījām Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda locekli kopš 1995.gada, bibliogrāfu, lībiešu kultūrvēstures pētnieku un lībiešu valodas zinātāju Tenu Karmu.

Kopš 1948. gada Tenu Karma ir vācis materiālus par lībiešu valodu un kultūras darbiniekiem. Pētījumi publiskoti rakstu krājumā „Lībieši", lībiešu Gadagrāmatās, mēnešrakstā „Līvli", izdevumā „Zinātņu Akadēmijas Vēstis", laikrakstā „Latvijas Vēstnesis" un citur. Tenu Karma bijis arī rakstu autors Latvijā un Igaunijā izdotajās enciklopēdijās, tā, piemēram, 1994.gadā Rīgā izdotajā „Mitoloģijas enciklopēdijā" publicēta plaša apcere par lībiešu mitoloģiju.

Atvadoties no Tenu Karmas, bijušie audzēkņi pieminēja igauņu un lībiešu studijas viņa organizētajos igauņu un lībiešu valodas kursos, atzīstot, ka tajos piesaistīja ne tikai vēlme apgūt valodu, bet arī Tenu Karmas izcilā personība. No 1994. līdz 2001.gadam viņš lasīja lekciju kursu „Ievads lībiešu filoloģijā" Latvijas Universitātes baltu filoloģijas studentiem. Piedalījies somu un igauņu īpašvārdu latviskās transkripcijas, bibliotekārās terminoloģijas un bibliogrāfijā lietojamo saīsinājumu kārtošanā.

Tenu Karma bija igaunis un viņa dzimtā valoda bija igauņu, bet tikpat labi viņš juties latviešu, lībiešu, somu, vācu, angļu un krievu valodas vidē. Tartu universitātē studējis igauņu filoloģiju, bet mīlestība viņam deva jaunu dzimteni - Latviju (Tenu dzīvesbiedre bija profesore, dialektoloģe, LZA īstenā locekle Marta Rudzīte, kas šo pasauli atstāja 1996.gadā). Kopš 1956.gada Tenu Karma bija sistematizācijas grupas vadītājs Latvijas Universitātes bibliotēkā. Kā atzīmēja LU Valodas institūta direktore Ilga Jansone, arī Tenu Karmas pēdējais publiskais gājiens bija uz bibliotēku, kad viņš kopā ar meitu tulkotāju Rūtu Karmu apmeklēja LZA izbraukuma sēdi Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunajā vēl nepabeigtajā ēkā.

Skaistajā rudens dienā ar lielu siltumu no Tenu Karma atvadījās viņa meita un citi radinieki, bijušie kolēģi, audzēkņi, Igaunijas vēstniecības ļaudis, lībiešu sabiedrība. Kopā ar viņiem teiksim paldies Tenu Karmam par bagāto dzīvi un nesavtīgo devumu latviešu un lībiešu valodas un kultūras kopšanā.

Papildus informācija: Mūžībā aizgājis Tenu Karma [http://www.livones.net/intro/?raksts=8859]

Powered by Elxis - Open Source CMS