Latvijas simtgadi gaidot 100 stāsti par 100 izciliem cilvēkiem

15-08-2014

Atsaucoties uz Neatkarīgās Rīta Avīzes aicinājumu stāstīt par izciliem Latvijas cilvēkiem, esam nosūtījuši žurnālam „Māja" materiālu par Dr.agr. Venerandu Stramkali.

Es vēlētos pastāstīt par izcilu Latgales sievieti, zinātnieci Dr.agr. Venerandu Stramkali, kas zinātnei veltījusi 50 savas dzīves gadus.

Venerandas kundze dzīvo Viļānos un ir SIA „Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs" vadītāja un vadošā pētniece. Viņa pirms 14 gadiem ir radījusi šo centru.

Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs (LLZC) ir vienīgais zinātniski pētnieciskais centrs Latvijā ar ilggadēju pieredzi un augsti kvalificētu kompetenci graudu, rapša, šķiedras un eļļas linu, kaņepju un citu kultūru audzēšanas jautājumu risināšanā. LLZC darbību raksturo loģiska efektivitāte un pragmatisms: lauka izmēģinājumi tiek veikti pavasarī un vasarā, jūlija 2. nedēļā notiek ikgadējā Lauku diena - izstāde ar šķirņu, tehnoloģiju, tehnikas u.tml. demonstrējumiem; tam seko ražas novākšana rudenī un sēja nākamajam gadam; ziemā sākas analītiskais un pētnieciskais darbs, rezultātu apkopošana, kas beidzas ar ikgadējo zinātniski praktisko konferenci marta pirmajā nedēļā.

Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs ar savu ilggadējo darbu un sasniegtajiem rezultātiem ir pierādījis savu augsto efektivitāti un spēju nodrošināt kvalitatīvus un starptautiski atzītus pētījumus. LLZC pētījumi un publicētā informācija ir noderīga, sākot ar zinātniekiem un topošajiem pētniekiem, beidzot ar zemniekiem, kas katru gadu ierodas arvien lielākā skaitā uz Izstādi - Lauku dienu, lai iepazītos ar jaunākajiem LLZC sasniegumiem un izvēlētos savām vajadzībām un specifiskajiem apstākļiem atbilstošas šķirnes, tehnoloģijas, agrotehniku.

Tieši Veneranda Stramkale pirms 15 gadiem bija Latgales Lauku dienu iniciatore un organizētāja. Tagad Lauku dienas skan pāri Latgalei un visai Latvijai.

Lauku uzņēmēju interese un izteiktie priekšlikumi organizētajās Lauku dienās, konferencēs, semināros u.c. ir veicinājuši to, ka SIA LLZC arvien lielāku uzmanību velta demonstrējumu izmēģinājumu ierīkošanai galvenajām laukaugu kultūrām. Ar katru gadu palielinās gan pētāmo laukaugu kultūru klāsts, gan to audzēšanas tehnoloģijas pilnveidošana, gan pētāmās šķirnes. LLZC 2014.gadā lauka izmēģinājumos prezentēja 16 laukaugu kultūras un 156 šo laukaugu šķirnes.

No 1992. gada SIA LLZC uzsāka Latvijā selekcionēto linu šķirņu repatriāciju un arī linu selekciju. Pašlaik LLZC gēnu bankā ir 497 linu šķirnes no citām valstīm, t.sk., 427 šķiedras linu un 70 eļļas linu šķirnes.

Šogad jubilejas - 15. Lauku dienās piedalījās vairāk kā 1000 interesenti, 4 ha aizņēma vien sabraukušās vieglās automašīnas, kopā bija pārstāvētas 120 firmas un mājamatnieki.

Venerandas kundze tiek galā ar lielo darba apjomu, jo viņai ir labi palīgi, pirmkārt, jau ģimenē - dēls Aldis, vīrs Pēteris un vedekliņa Vigita. Papildus enerģiju sniedz mazdēls Jānītis.

Izcila ir Venerandas kundzes prasme sadarboties ar Rēzeknes novada domi, Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūtu, Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūtu, SIA „Pūres dārzkopības pētījumu centru", Viļānu novada domi, LLU Agrobiotehnoloģijas institūtu, LU Bioloģijas fakultāti, Bioloģijas institūtu, Rīgas Tehnisko universitāti, Rēzeknes augstskolu u.c.

Venerandas kundze sarunā par 14 pēdējo gadu notikumiem saka lielu paldies Latvijas Zemkopības ministrijai - ministram Jānim Dūklavam un īpaši lielu paldies - valsts sekretārei Dacei Lucauai.

Veneranda Stramkale strādā un vada daudzus zinātnes projektus. Kā svarīgākos var minēt:

  • Latvijas Zinātnes Padomes projekts „Latvijas atjaunojamo izejvielu - linu un kaņepāju produktu īpašību pētījumi, to pielietošana inovatīvu tehnoloģiju un jaunu funkcionālu materiālu izstrādei";
  • 7. Ietvara programmas Pētniecības projekts „Kaņepju izmantošana bioproduktos un biomasas ieguvei";
  • Lauksaimniecībā izmantojams zinātnes projekts: Industriālo kaņepju (CannabisSativa L) audzēšanas un novākšanas tehnoloģiju izstrāde produkcijas ieguvei ar augstu pievienoto vērtību;
  • Linu genofonda saglabāšana;
  • Linu un kaņepju selekcijas materiālu novērtēšanas programma integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai.

Zinātņu doktores Venerandas Stramkales pārraudzībā pēdējos 4 gados ir izstrādāti 4 maģistra un 2 bakalaura darbi. Un tie ir studenti gan no LU, gan LLU, gan Rēzeknes Augstskolas. Visas tēmas ir saistītas ar tik aktuālo kaņepju audzēšanas un izmantošanas problemātiku. Top arī 2 zinātņu doktora darbi, kas tiks aizstāvēti LLU - par linu ģenētiskajiem resursiem un enerģētisko augu audzēšanas un pārstrādes tehnoloģiju zinātnisko pamatojumu alternatīvās enerģijas ieguvei.

Jauno kadru sagatavošanas darbs turpinās sadarbībā ar Daugavpils Universitāti. Šī gada augustā Daugavpils Universitātes doktorantūrā iestājās LLZC asistente Inga Stafecka. Viņas darba uzdevums „Šķiedras linu ģenētisko resursu rezistence pret slimībām, rezistences izvērtējums un uzlabošanas metodes."

Venerandas kundze vienmēr atceras tās firmas, kas viņas iniciatīvai bija uzticīgas jau no pirmās dienas - tajā tālajā 1999. gadā. Tās ir - Baltic Agro, BASF, Lantmannen SW Seed AB, pēdējos gados lielu atbalstu sniedz firma Yara. Jāatzīmē arī tādu lauksaimniecības produkcijas pārstrādātāju atbalsts, kā A/s „Rēzeknes Dzirnavnieks", LPKS „Latraps" un SIA „Baltiks EAST", kā arī LPKS „Barkavas Arodi".

Bet tam visam pa vidu ir viņa - zinātniece un vadītāja Veneranda Stramkale. Ar savām zināšanām, uzņēmību, atsaucību, atbildību un arī gatavību riskēt.

Par to, ka Venerandas enerģija kūsāt kūsā, liecina tas, ka viņa ir vēl arī Viļānu baznīcas kora prezidente!

Veneranda Stramkale strādā ne tikai Latgales, bet visas Latvijas lauku cilvēku un arī jauno zinātnieku labā! Viņa ir visas Latvijas cilvēks un ir pelnījusi būt 100 izcilo Latvijas cilvēku vidū, par kuriem mēs stāstam Latvijai!

Akadēmiķe Baiba RivžaPēdējā atjaunošana 19-08-2014
Powered by Elxis - Open Source CMS