RURAGRI

22-09-2010

ESdok/RURAGRI.jpg RURAGRI („Facing sustainability: New relationships between rural areas and agriculture in Europe”) ir ERA-net projekts nacionālo pētniecības programmu, kas nodarbojas ar līdzsvarotu lauksaimniecību un lauku rajonu attīstības jautājumiem, sadarbībai un koordinācijai.

RURAGRI mērķis ir sekmēt uz zināšanām balstītas bio-ekonomikas izveidi. Projekta uzdevums ir sniegt zinātnisku pamatojumu, kā lauksaimniecībai sekmīgāk pārorientēties atbilstoši ekoloģiskās un ekonomiskās situācijas perspektīvām. Eiropas valstu sadarbība pētniecības jomās, kas saistītas ar sociālajiem, vides un ekonomiskajiem jautājumiem lauksaimniecībā, nodrošinās resursu mērķtiecīgāku izlietojumu problēmu optimālam risinājumam. RURAGRI ietvaros tiks apzināti esošie pētījumi projekta dalībvalstīs un identificēti jauni perspektīvi pētījumu virzieni.

RURAGRI projektā plānotie darba uzdevumi:

  • apzināt esošās pētniecības programmas minētajās pētniecības jomās, raksturot to iezīmes un identificēt atšķirības;
  • izstrādāt kopēju pētniecības plānu, identificēt potenciālo sinerģiju, lai uzlabotu zinātnisko kapacitāti;
  • īstenot pētniecības programmu kopējās aktivitātes;
  • izveidot atbilstošus pārvaldības un finanšu mehānismus, kas veicinātu kopējo pētniecības programmu īstenošanu.

Projekts RURAGRI sākās 2009.gada 1.oktobrī un ilgs līdz 2013.gada 30.septembrim.

Projektā ir 23 dalībnieki no 20 valstīm:

Francija

Nacionālais lauksaimniecības zinātnes institūts (INRA)

koordinators

Francija

Francijas Pārtikas, lauksaimniecības un zivsaimniecības ministrija

Austrija

Lauksaimniecības, mežsaimniecības, vides un ūdens pārvaldības federālā ministrija

Beļģija

Lauksaimniecības un zivsaimniecības pētījumu institūts

Kipra

Lauksaimniecības pētniecības institūts

Kipras Lauksaimniecības, dabas resursu un vides ministrija

Vācija

Vācijas Izglītības un zinātnes ministrija

Vācija

Jūliha Pētniecības centrs

Ungārija

Ungārijas zinātņu akadēmija, Ekonomikas institūts

Īrija

Lauksaimniecības un pārtikas attīstības pārvalde

Itālija

Lauksaimniecības, pārtikas un mežu politikas ministrija

Izraēla

Lauksaimniecības un lauku rajonu attīstības ministrija

Latvija

Latvijas Zinātņu akadēmija

Lietuva

Lietuvas Republikas lauksaimniecības ministrija

Polija

Pomoloģijas un puķkopības institūts

Slovēnija

Augstākās izglītības, zinātnes un tehnoloģiju ministrija

Spānija

Lauksaimniecības un pārtikas zinātnes un tehnoloģiju nacionālais institūts

Zviedrija

Zviedrijas Vides, lauksaimniecības zinātnes un teritoriālās plānošanas zinātnes padome

Šveice

Šveices Federālā lauksaimniecības pārvalde

Nīderlande

Lauksaimniecības, dabas un pārtikas kvalitātes ministrija

Turcija

Lauksaimniecības un lauku rajonu lietu ministrija

Skotija

Skotijas valdības Zinātnes un pētniecības nodaļa

Dānija

Pārtikas, lauksaimniecības un zivsaimniecības ministrija, Dānijas Pārtikas industrijas aģentūra

Nīderlande

Agrārās ekonomikas pētniecības institūts


Projekta mājas lapa:

http://www.ruragri-era.net/


Kontakti:

Projekta sekretariāts Nacionālais lauksaimniecības zinātnes institūts (INRA) Parīzē
Alexis Raftis
Phone: +33 14 2759130
Email:

Latvijas Zinātņu Akadēmijā
Dr. Dace Tirzīte
e-pasts:
mob.tālr.: 29644426

Pēdējā atjaunošana 1-07-2014
Powered by Elxis - Open Source CMS