Pasniegtas Eižena Āriņa balvas

6-06-2014
zv/zv469-5.jpg

26. maijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas pašā čukurā ar skatu uz visām četrām debess pusēm tika pasniegti Latvijas Zinātņu akadēmijas, Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonda un a/s “Exigen Services Latvia” augstākie apbalvojumi datorzinātnēs un praktiskajos lietojumos.

Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas datorzinātnes attīstībā Eižena Āriņa piemiņas medaļu un 2014. gada balvu saņēma LZA īstenais loceklis Dr.habil sc.comp. IVARS BIĻINSKIS.Balvas laureāts akadēmiķis Ivars Biļinskis

A.Edžiņas foto

Elektronikas un datorzinātņu institūta vadošās pētnieka, laboratorijas vadītāja Ivara Biļinska galvenais zinātniskā mūža sasniegums ir signālu neregulārās diskretizācijas teorijas un tās lietojumu izstrāde, kas ir starptautiski atzīta. Viņa laboratorijā šajā novirzienā sagatavoti 10 jauni zinātņu doktori, no kuriem 7 tieši I. Biļinska vadībā. Viņš ir lasījis lekcijas studentiem, ir trīs grāmatu autors.

Par praktisku ieguldījumu informācijas tehnoloģijas (IT) jomā, izstrādājot un ieviešot novatoriskus un sabiedrībai aktuālus IT risinājumus, Eižena Āriņa piemiņas medaļa un 2914. gada balva piešķirta VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) Informātikas daļas priekšniekam VIESTURAM OZOLIŅAM. CSDD e–pakalpojumi un aplikācija ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību reaģē uz sabiedrības vajadzībām pēc kvalitatīviem, ērtiem, ātriem un drošiem pakalpojumiem un informācijas, kas ir nozīmīgs praktisks ieguldījums informācijas sabiedrības attīstībā.

Par ieguldījumu Latvijas datorzinātnes teorijas attīstībā ar Atzinības rakstiem tika apbalvoti LZA korespondētājloceklis, LU Matemātikas un informātikas institūta vadošais pētnieks, profesors Dr.sc.comp. GUNTIS BĀRZDIŅŠ, LZA goda doktors LU profesors JĀNIS BIČEVSKIS, LZA korespondētājloceklis LU Matemātikas un informātikas institūta vadošais pētnieks AUDRIS KALNIŅŠ un RTU un Transporta un sakaru institūta profesors Dr.habil.sc.comp. ARKĀDIJS BORISOVS.

Par ieguldījumu Latvijas IT nozares attīstībā, izstrādājot un ieviešot sabiedrībai aktuālus IT risinājumus, Atzinības raksti tika pasniegti SIA “Latvijas Mobilais telefons” IT dienesta direktoram GUNTIM IKAUNIEKAM, SIA Fastr tehniskajam direktoram ALEKSEJAM SIŅICINAM un SIA Meditec projektētājam, vadošam programmētājam SERGEJAM SKUSOVAM.

Apbalvojumus pasniedza Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis, RTU Attīstības fonda projektu vadītājs Imants Meirovics un a/s “Exigen Services Latvia” valdes priekšsēdētājs Ivars Puksts.

Powered by Elxis - Open Source CMS