VAS “Latvijas dzelzceļš” GADA BALVA

6-06-2014

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”, Latvijas Zinātņu akadēmija un Rīgas Tehniskās universitātes attīstības fonds izsludina konkursu uz “Latvijas dzelzceļa” Gada balvu divās nominācijās:

· Par izcilu zinātniskā darba veikumu vai mūža darba devumu Latvijas dzelzceļa transportā –

piešķir ievērojamam zinātniekam vai praktiķim par radošu, nozīmīgu pētījumu veikšanu, par nozīmīgu mūža ieguldījumu Latvijas dzelzceļa transporta nozares kopējā attīstībā.

· Par pētījumiem Latvijas dzelzceļa transporta nozarē –

piešķir topošajam jaunajam Latvijas dzelzceļa speciālistam – maģistrantam, doktorantam, zinātniekam, par pētījumiem dzelzceļa transporta nozarē. Jaunā Latvijas dzelzceļa speciālista maksimālais vecums pieteikuma iesniegšanas dienā ir trīsdesmit pieci gadi.

Balvu piešķir ekspertu komisija.

Kandidatūras pretendentu atlasei var izvirzīt līdz 2014 gada 2. jūlijam, iesniedzot šādus dokumentus (divos eksemplāros):

· motivēts izvirzītāja iesniegums;

· pretendenta Curriculum vitae, norādot personas kodu, darba un dzīves vietas adresi, tālruni, e–pasta adresi;

· izvirzītāja vai pretendenta parakstīta iesniegtā darba (darbu) vai veikuma anotācija valsts valodā (darba nosaukums arī angļu valodā);

· izvirzītā darba (darbu) vai veikuma aprakstošā un grafiskā daļa (ja tāda ir).

Rakstiski pieteikumi iesniedzami Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fondā, Kaļķu ielā 1, Rīgā, 418. kabinetā laikā no plkst.10.00–12.00, 13.00–16.00, e–pasts: . Tālr. uzziņām: 67089879.

Powered by Elxis - Open Source CMS