Johana Augusta Maskova grāmatai par Rīgas brīvo latviešu tiesībām 250 gadu

21-04-2014

Konferences

Johana Augusta Maskova grāmatai par Rīgas brīvo latviešu tiesībām 250 gadu:
no latviešu centienu un cīņu vēstures 17. - 18. gadsimtā

programa-ielūgums

Latvijas Universitātes  Mazā aula, Raiņa bulvārī 19, 2014. g. 25.aprīlī
Sākums plkst. 14.00

14.00 - 14.10 Atklāšanas ievadvārdi - LU Vēstures un filozofijas fakultātes dekāns
Dr. hist. Andris Šnē

Dr. phil. Juris Prikulis. J. A. Maskova grāmatas un tās laikmeta jaunatklāšana
Jāņa Strauberga, Melitas Svarānes un citu vēsturnieku pētījumos

Prof. Gvido Straube.  J. A. Maskova grāmatas pārtulkošanas, teksta komentēšanas un publicēšanas aktuāli aspekti

Dr. hist. Muntis Auns.  Agrīno jauno laiku brīvo latviešu sabiedrības historiogrāfija.

Akad. Jānis Stradiņš.  Latvieši izglītībā un kultūrā 17. - 18. gs.

Bruno Podiņš.  Vēl viens iespējamais latvietis vecajā Tērbatas universitātē:
Zaharijs Pīls

Dr. phil. Ella Buceniece.  Reliģiskās apgaismības sociālais aspekts Latvijā:
Georgs Heinrihs Loskīls

Dr. hist. Pauls Daija. Apgaismība un kultūrpārnese 18. gs. Latvijā

Dr. hist. Gundars Ceipe.Brāļu draudze - latviešu sabiedrības atraisītāja un organizētāja (posms līdz 1765. gadam)

16.50 - 17.10 Diskusija

Reģistrācija no 13.00

Pēdējā atjaunošana 23-04-2014
Powered by Elxis - Open Source CMS