Norisinājusies LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde

2-04-2014

2014.gada 31. martā norisinājās Latvijas Zinātņu akadēmijas (turpmāk – LZA) Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (turpmāk – LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (turpmāk – LLMZA) prezidija kopsēde, kurā piedalījās LZA LMZN, LLMZA locekļi, kā arī pieaicinātie dalībnieki.

Ar sava promocijas darba galvenajiem rezultātiem iepazīstināja doktorante Anita Sideļska. Darba tēma - „Dzīvojamais fonds kā reģiona attīstības elements”.

Tika diskutēts par jauno zinātnes nozaru klasifikatoru. Diskusiju rezultātā tika nolemts, ka ir jāiepazīstas ar Baltijas un Skandināvijas valstu pieredzi; rūpīgi jāizvērtē apakšnozares un jāpārstrukturē apakšnozaru saraksts atbilstoši Latvijas situācijai; būtu nepieciešams iekļaut nozaru sarakstā mežzinātni. Ar LZA LMZN un LLMZA viedokli tiks iepazīstināta arī Latvijas Zinātnes padome.

LZA LMZN priekšsēdētāja un LLMZA prezidente Baiba Rivža klātesošos informēja par diviem LLMZA projektiem, kas apstiprināti 2013. gada beigās – ICE (Innovation and Creativity Equality) un SUMFOREST (Tackling the Challenges in the Implementation of Sustainable and Multifunctional Forestry through enhanced Research Coordination for Policy Decisions).

Klātesošie tika informēti arī par 2014. gada 24. februārī parakstīto Nodomu protokolu starp LZA, LLMZA un Zemkopības ministriju, par 2014. gada 3. martā parakstīto LLMZA, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk – LLU) un Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk – Altum) sadarbības līgumu un tika iepazīstināti ar konkursa nolikumu par Altum, LLMZA un LLU balvām jaunajiem zinātniekiem par ieguldījumu lauku attīstības zinātniskajos pētījumos.

Nākamais sēdes jautājums bija par LLMZA kopsapulces norisi, kas paredzēta 2014. gada 6. jūnijā plkst. 13.00 Jelgavas pilī. Tika apspriesta iespējamā kopsapulces darba kārtība. LLMZA prezidente izteica priekšlikumu ietvert kopsapulces darba kārtībā punktu par izmaiņām LLMZA statūtos, kas paredzētu iespēju uzņemt LLMZA jaunus biedrus, ja esošie īstenie locekļi sasnieguši 70 gadu vecumu. Esošie locekļi saglabātu balsstiesības LLMZA kopsapulcē, bet netiktu ietverti statūtos noteiktajā maksimālajā pieļaujamajā biedru skaitā. Diskusiju rezultātā tika nolemts, ka:

  • klātesošie atbalsta B.Rivžas priekšlikumu ietvert LLMZA kopsapulces kārtībā jautājumu par iespējamajām izmaiņām LLMZA statūtos;
  • LLMZA prezidijs iesaka par LLMZA prezidenti virzīt pašreizējo LLMZA prezidenti akadēmiķi B.Rivžu (ar B. Rivžas piekrišanu);
  • tiks izsludināts konkurss uz četrām LLMZA īsteno locekļu vietām.

Pie dažādiem jautājumiem B.Rivža klātesošos informēja par Baltijas Asamblejas balvu, kas nodibināta, lai sekmētu literatūras, mākslas un zinātnes attīstību Baltijas valstīs un novērtētu izcilākos sasniegumus šajās jomās. Tika nolemts, ka priekšlikumus par iespējamajiem kandidātiem balvai zinātnē var iesūtīt uz LZA LMZN e-pastu.

Klātesošie tika iepazīstināti ar konkursa „Sējējs – 2014” nosacījumiem grupā „Zinātne lauku attīstībai”.

Noslēgumā LZA LMZN priekšsēdētāja un LLMZA prezidente Baiba Rivža informēja par Baltkrievijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas pārstāvja Zenona Lovkis vizīti Latvijā, kas norisinājās 2014. gada 18. – 19. martā.

LZA LMZN un LLMZA zinātniskā sekretāre K.Polačenko

Powered by Elxis - Open Source CMS