Konkurss valsts emeritētā zinātnieka statusa iegūšanai

24-02-2014

KONKURSS

valsts emeritētā zinātnieka
statusa iegūšanai

Valsts emeritēto zinātnieku padome
izsludina konkursu
valsts emeritētā zinātnieka statusa iegūšanai
2014.gadā.

Valsts emeritētā zinātnieka statusa pretendentu izvirzīšana un atlases kritēriji (skat.: Ministru kabineta noteikumi Nr.692):

Tiesības izvirzīt pretendentu VEZ statusa piešķiršanai ir Latvijas Zinātņu akadēmijas Senātam, valsts akreditēto augstskolu senātiem un zinātnisko institūciju zinātniskajām padomēm.

Valsts emeritētā zinātnieka statusa pretendentam vai institūcijai, kas viņu ieteikusi, jāiesniedz padomei šādi dokumenti 2 eksemplāros:

• Attiecīgās institūcijas lēmums

• Pretendenta dzīvesgaitas apraksts (Curriculum vitae)

• Doktora diploma kopija

• Pretendenta zinātnisko darbu saraksts, kurā atsevišķi norādītas zinātniskās monogrāfijas, zinātniskās publikācijas, konferenču tēzes, autorapliecības un patenti. Šo sarakstu var aizstāt publicēta biobibliogrāfija, kas papildināta ar jaunāko darbu sarakstu.

• Pretendenta publicēto mācību grāmatu un metodisko līdzekļu saraksts

• Pretendenta vadībā izstrādāto zinātnisko disertāciju un to autoru saraksts

• Starptautisko organizāciju saraksts, kuru darbā pretendents piedalījies vai piedalās.

Valsts emeritētā zinātnieka statusa pretendenta atlasi veic, vērtējot pretendentus pēc šādiem kritērijiem:

• zinātņu doktors vai habilitētais zinātņu doktors;

• Latvijā ieviestas nozīmīgas izstrādes;

• pretendenta sagatavoto zinātņu doktoru skaits;

• patenti, šķirnes un pārdotās licences;

• augsts citējamības indekss atbilstoši zinātnes nozares specifikai;

• sarakstītās monogrāfijas un mācību grāmatas;

• publikācijas starptautiskajos žurnālos;

• ilgstoši sekmīgi vadīts liels zinātnieku kolektīvs (universitāte, institūts, laboratorija).

Dokumenti jāiesniedz līdz 2014. gada 24. aprīlim

Dokumentus pieņem Latvijas Zinātņu akadēmijā, Akadēmijas laukumā 1 (2.stāvā), 233.kab., iepriekš sazinoties ar Valsts emeritēto zinātnieku padomes sekretāri (Dr. Baiba Ādamsone: tel.: 67220725, e–pasts: ).

Pēdējā atjaunošana 24-02-2014
Powered by Elxis - Open Source CMS