Latvijas Zinātņu akadēmijas vārdbalvas 2014.gadā

10-01-2014

Gustava Vanaga balva ķīmijā – Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošajam pētniekam LZA korespondētājloceklim Dr.chem. Edgaram Sūnam par zinātnisko darbu kopumu “Jaunu organiskās sintēzes metožu izstrāde”.

Paula Stradiņa balva medicīnā – Rīgas Stradiņa universitātes profesoram, Latvijas Sirds ķirurģijas centra vadītājam Dr.habil.med., Dr.h.c.med. Romanam Lācim par izcilu ieguldījumu kardioķirurģijas attīstībā Latvijā.

Edgara Siliņa balva fizikā – LU CFI laboratorijas vadītājam Dr.habil.phys. Vladimiram Kuzovkovam par rakstu ciklu “No haosa uz sakārtotību caur difūziju”.

Viļa Plūdoņa balva literatūrzinātnē – akadēmiķei Verai Vāverei par monogrāfiju “Viktors Eglītis”.

Marģera Skujenieka balva statistikā – akadēmiķim Jurim Krūmiņam par vienotas tematikas zinātnisku darbu kopumu “Iedzīvotāju paredzamā dzīves ilguma, tā diferenciācijas un palielināšanas faktoru statistiskā analīze (1993 – 2013)”.


LZA vārdbalvas jaunajieM zinātniekiem

Ludviga un Māra Jansonu balva fizikā:

Dr.sc.ing. Andrim Šutkam –RTU Polimērmateriālu institūta asistentam – par darbu “Ar sola–gēla metodi sintezētu nanostrukturētu niķeļa–cinka ferītu fizikālās īpašības”. Vad. Dr.habil.sc.ing. G.Mežinskis.

Dr.phys. Dmitrijam Zablockim – LU Fizikas institūta siltuma un masas pārneses laboratorijas pētniekam – par darbu “Mikrokonvektīvās parādības neizotermiskās un neviendabīgās magnētisko nanodaļiņu dispersijās”. Vad. LZA īst.loc. E.Blūms.

Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balva ķīmijā – Mg. Olgai Stepanovai – RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes doktorantei – par darbu “Glicerīnskābes, pienskābes un ketomalonskābes iegūšana no glicerīna katalītiskās oksidēšanas procesos”. Vad. Dr.chem. S.Čornaja.

Emīlijas Gudrinieces balva ķīmijā – Mg. Jevgeņijai Lugiņinai, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes doktorantei par darbu “Maikla un 1,3–dipolārās ciklopievienošanās reakciju sekvence modificētu ogļhidrātu sintēzē”. Vad. LZA kor.loc. M.Turks, konsult. Mg.sc.ing. V.Rjabovs.

Zentas Mauriņas balva literatūrzinātnē – Mg. Helēnai Akatovai (LU Humanitāro zinātņu fakultāte) – par darbu “20.gadsimta 70.gadu latviešu prozas kritikas principi”. Vad. Dr.art. L.Ulberte.

LZA ģenerālsekretārs Valdis Kampars

Pēdējā atjaunošana 10-01-2014
Powered by Elxis - Open Source CMS