Valsts Zinātniskās kvalifikācijas komisijas pārskats par darbu 2013. gadā

10-01-2014

VZK komisija 2013. gadā izskatīja 328 promocijas darbus, akceptēja 314. No akceptētajiem darbiem gada laikā 20 darbi tika atlikti un 9 no tiem skatīti atkārtoti pēc komisijas rekomendēto labojumu izdarīšanas, pašreiz vēl 11 darbi ir atgriezti promocijas padomēm komisijas recenzenta rekomendēto labojumu izdarīšanai un tiks izskatīti atkārtoti, 3 darbi ir noraidīti. 31 darbs tika atgriezts promocijas padomēm ar lēmumu “var aizstāvēt pēc recenzijā minēto trūkumu novēršanas”. 2012. gadā komisija izskatīja 274 promocijas darbus. 2013. gadā izskatīto promocijas darbu skaits salīdzinājumā ar 2012. gadu ir palielinājies par 19,7 %.

2013. gadā izskatītie promocijas darbi pa specialitātēm iedalās šādi (iekavās 2012. gadā izskatīto darbu skaits): arhitektūra – 3 (1), bioloģija – 17 (19), būvzinātne – 7 (3), datorzinātne – 10 (8), ekonomika – 15 (17), vadībzinātne –26 (22), elektronika un telekomunikācijas – 5 (3), enerģētika 9 (4), elektrotehnika – 5 (6), farmācija – 0 (2), filozofija 2 (4), fizika – 9 (9), ģeogrāfija – 6 (3), ģeoloģija 5 (1), informācijas tehnoloģijas 9 (14), juridiskā zinātne – 22 (11), komunikāciju zinātne 1 (2), ķīmija un ķīmijas inženierzinātnes – 11 (10), lauksaimniecības zinātne – 3 (6), literatūrzinātne – 12 (5), folkloristika 1 (0), materiālzinātne – 4 (7), mākslas zinātne – 8 (4), matemātika – 2 (4), medicīna 33 (23), mehānika 6 (3), mašīnzinātne – 4 (4), mežzinātne – 7 (0), pārtikas zinātne – 6 (3), pedagoģija – 32 (27), psiholoģija – 8 (8), socioloģija un politikas zinātne – 8 (9), teoloģija – 2 (5), transports un satiksme – 7 (3), valodniecība – 4 (5), veterinārmedicīna – 5 (0), vēsture – 6 (9), vides zinātne 7 (10).

Akceptētie promocijas darbi pa augstskolām iedalās šādi: LU – 145 (126), RTU – 66 (58), LLU – 38 (23), RSU – 33 (25), DU – 16 (26), RPIVA – 8 (3), Liepājas PU – 4 (1), Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija – 3 (4), Latvijas Mākslas akadēmija 3 (1), Latvijas Mūzikas akadēmija 3 (1), BA “Turība” 3 (1) RISEBA – 2 (3), Latvijas Kultūras akadēmija 2 (1), TSI – 2 (1).

Raimonds Valters, VZK komisijas priekšsēdētājs

Powered by Elxis - Open Source CMS