PAR ĪSTERMIŅA ZINĀTNISKĀM VIZĪTĒM 2014. GADĀ

10-01-2014

Ikviens Latvijas zinātnieks var pieteikties īstermiņa vizītei uz ārvalstu zinātnisko centru / institūtu, ja vien tas ietilpst Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) partnerakadēmiju (tabula) aptverto institūciju lokā. Eiropā daudzas zinātņu akadēmijas apvieno pētnieciskos institūtus un atbalsta šajos institūtos strādājošo zinātnieku mobilitāti, bet citas (piem. Igaunijas, Izraēlas ZA) atbalsta zinātniskās sadarbības attīstīšanu neatkarīgi no zinātnieka pamatdarba vietas, t.i. zinātniska institūcija, universitāte vai tml.

Vizīšu mērķi var būt visdažādākie: kopīgi pētījumi, sadarbības uzsākšana ar savas zinātnes nozares kolēģiem, darbs bibliotēkās, arhīvos un/vai piedalīšanās zinātniskās konferencēs; pētījumu tematikai nav ierobežojumu, taču vizītes mērķim jābūt saskaņotam ar sadarbības partneri jeb pieņēmējinstitūciju ārvalstīs.

Īstermiņa apmaiņas vizīšu kārtību nosaka LZA Valdes apstiprinātie “Noteikumi par Latvijas zinātnieku īstermiņa vizītēm un ārvalstu zinātnieku uzņemšanu LZA divpusējās zinātniskās sadarbības līgumu ietvaros”, kas atrodami LZA mājaslapas http://www.lza.lv sadaļā Starptautiskie sakari/Divpusējā sadarbība.

Par vizīšu finansiālo pusi. Akadēmijas pielieto izmaksu sadales modeli, proti, LZA partner– jeb pieņēmēja akadēmija nodrošina finansiāli Latvijas zinātnieka uzturēšanos konkrētajā valstī (samaksā viesnīcas vai tml. izdevumus un līgumā paredzēto dienas naudu) atbilstoši vizītes darba programmai. Svarīgi: vizītes dalībniekam pašam jārisina starptautiskā transporta biļešu samaksas jautājums. LZA, savukārt, nodrošina partnerakadēmiju nominēto zinātnieku uzturēšanos Latvijā un saskaņo zinātnisko programmu. Vieszinātnieki, kuri ierodas LZA sadarbības līgumu ietvaros, galvenokārt tiek izmitināti Akadēmijas viesu istabās 14. stāvā.

Lūdzam pieteikumus 2014. gada vizītēm iesniegt līdz 1. aprīlim (ja uz kādu no valstīm gada kvota nebūs piepildīta, pieteikumus pieņemsim līdz 2014. gada 1. oktobrim). Informācijai tel. 67227391, mob. 26478619 vai e–pasts:


LZA divpusējie zinātniskās sadarbības līgumi

Nr. p.k.

LZA partnerinstitūcija –
zinātņu akadēmija (ZA)

Apmaiņu kvota vai pēc vieno–šanās (***)

Īpaši nosacījumi un ieteikumi

2013. gadā izmantoto dienu (vizīšu)skaits

No Latvijas

Uz Latviju

1

Austrijas ZA

***

Tikai AZA institūti

2

Baltkrievijas NZA

50 dienas

.

24 (3)

3

Berlīnes–Brandenburgas ZA

6 nedēļas

Tikai kopprojektiem

4

Bulgārijas ZA

12 nedēļas

.

45 (6)

35 (4)

5

Čehijas ZA

56 dienas

Tikai ČZA institūti

33 (6)

6

Gruzijas ZA

4 nedēļas

.

7

Igaunijas ZA

75 dienas

2013.g.– 45 dienas

34 (8)

35 (7)

8

Itālijas NZA

60 dienas

.

15 (1)

9

Izraēlas ZA

6 nedēļas

.

10

Krievijas ZA

70 dienas

Tikai KZA institūti

38 (3)

46 (6)

11

Lietuvas ZA

75 dienas

.

38 (7)

5 (2)

12

Melnkalnes ZA

21 diena

.

13

Polijas ZA

100 dienas

2013.g.–80 dienas

21 (1)

47 (6)

14

Slovākijas ZA

21 diena

.

15

Šveices ZA

8 nedēļas

.

16

Ukrainas NZA

30 dienas

.

23 (2)

15 (1)

17

Ungārijas ZA

10 nedēļas

.

18

Zviedrijas Hum. ZA

28 dienas

.

30 (2)

.

KOPĀ:

782 dienas

.

277 (36)

207 (29)

LZA partnerakadēmijas, ar kurām par zinātnieku apmaiņu jāvienojas īpaši: Azerbaidžānas NZA, Saksijas ZA , Francijas ZA, Slovēnijas ZA, Somijas ZA.

 
A. Draveniece
LZA Starptautisko sakaru nodaļa

Pēdējā atjaunošana 10-01-2014
Powered by Elxis - Open Source CMS