Kandidātu saraksts 2013. gada LZA jaunu locekļu vēlēšanām

20-09-2013

AKADĒMIĶI (5 vakances)

Dace Gardovska – dz. 30.12.1952., Dr.habil.med. (1996), LZA kor.loc. (2009). RSU profesore, Pediatrijas katedras vadītāja, BKUS Bērnu slimību klīniskas vadītāja.

Aldis Kārkliņš – dz. 06.02.1951., Dr.habil.agr. (1997), LZA kor.loc. (1997), LLU profesors, Augsnes un augu zinātņu institūta direktors.

Jānis Kloviņš – dz. 26.09.1969., Dr.biol. (1999), LZA kor.loc. (2006), Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra direktors.

Jurijs Merkurjevs – dz. 30.04.1954, Dr.habil.sc.ing. (1997), LZA kor.loc. (2004), RTU profesors, Modelēšanas un imitācijas katedras vadītājs.

Juris Purāns – dz.29.08.1952., Dr.habil.phys. (1993), LZA kor.loc. (2010), LU Cietvielu fizikas institūta EXAFS spektroskopijas laboratorijas vadītājs.

Tālis Tisenkopfs – dz.28.07.1957., Dr.sc.soc.(1992),LZA kor.loc. (1998), LU Sociālo zinātņu fakultātes profesors.

Andrejs Veisbergs – dz. 22.02.1960., Dr.habil.philol. (1993). LZA kor.loc. (2005). LU Humanitāro zinātņu fakultātes profesors.

KORESPONDĒTĀJLOCEKĻI

Fizikas un tehniskās zinātnes

Fizika – 1 vakance

Roberts Eglītis – dz. 01.02.1966, Dr.phys. (1994), LU Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks.

Vjačeslavs Kaščejevs – dz. 16.03.1978., Ph.D. (Telavivas universitāte, 2007), LU Fizikas un matemātikas fakultātes asoc. profesors.

Informātika/matemātika – 1 vakance

Kārlis Čerāns – dz.21.12. 1965., Dr.sc.comp.(1992). LU profesors, Datorzinātņu katedras vadītājs, LU Matemātikas un informātikas institūta vadošais pētnieks.

Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātnes 

Ķīmija/farmācija – 1

Aigars Jirgensons – dz.14.09.1973., Dr.chem.(2000), Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošais pētnieks.

Edgars Liepiņš – dz.2.01.1978., Dr.pharm. (2005), Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošais pētnieks.

medicīna – 1

Sandra Lejniece – dz. 26.11.63., Dr.med. (1998), Rīgas Stradiņa universitātes profesore, Rīgas Austrumu klīniskās Universitātes slimnīcas Ķīmijterapijas un Hematoloģijas klīnikas vadītāja.

Humanitārās un sociālās zinātnes

Politoloģija –1

Jānis Ikstens – dz. 05.01.1970, Dr.sc.pol. (1997). LU profesors, LU Sociālo un politisko pētījumu institūta direktors.

Lauksaimniecības un meža zinātnes 

Lauksaimniecības zinātnes/mežzinātne – 2

Gints Birzietis – dz. 08.06.1970., Dr.sc.ing. (1998), LLU Tehniskās fakultātes Spēkratu institūta profesors.

Dainis Edgars Ruņģis – dz.26.06.1972., PhD (Sidnejas universitāte 2002), Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” vadošais pētnieks.

Ilze Skrabule – dz. 22.03.1959 , Dr.agr. (2003), Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūta vadošā pētniece.

ĀRZEMJU LOCEKĻI (5 vakances)

Juris Banis (Jūras Banys) – dz.30.12.62., Dr.habil.phys. (2000), Viļņas universitātes rektors.

Haralds cur Hauzens (Harald zur Hausen) – dz. 11.03.1936., Dr.med. (Diseldorfas universitāte, 1960), Heidelbergas universitātes emeritētais profesors. 2008.gada Nobela prēmijas laureāts medicīnā.

Nils Kristensens (Niels Christensen) – dz. 05.04.1943., Ph.D (Dānijas Tehniskā universitāte, 1970), Orhūsas universitātes (Dānija) profesors.

Jānis Tālivaldis Ozoliņš – dz. 10.09.1950, PhD, Austrālijas Katoļu universitātes Melburnā profesors.

Lembits Vaba (Lembit Vaba) – dz. 27. 05.1945., PhD (Tamperes universitāte,1998), Igauņu valodas institūta vad. pētnieks.

 

Pēdējā atjaunošana 20-09-2013
Powered by Elxis - Open Source CMS