Turaidas muzejrezervātā

19-09-2013

Gatavojoties Latvijas arheoloģijas un arhitektūras pieminekļa – Turaidas pils 800– gadei 2014.gadā un svinot Latvijas arheologa Jāņa Graudoņa simtgadi, Turaidas muzejrezervāts 2013. gada 27. – 29. augustā sarīkoja starptautisku zinātnisku konferenci “Pils. Arheoloģija. Muzejs. Arheologam Jānim Graudonim – 100”. 27. augustā zinātnieki un kolēģi godināja Jāņa Graudoņa (1913 – 2005) piemiņu viņa atdusas vietā I Meža kapos.

Konference bija starpdisciplinārs, starptautisks forums par arheoloģijas lomu vēstures pieminekļu izpētē, par mūra piļu nozīmību kultūras mantojumā, muzeju un sabiedrības lomu kultūras mantojuma apzināšanā, saglabāšanā un popularizēšanā, diskusija par laikmeta diktētajiem aktuālajiem jautājumiem. Turaidas pils izpētē liela loma bija arheologa, LZA goda locekļa Dr.habil. hist. Jāņa Graudoņa (1913 – 2005) mūža ieguldījumam. Gadsimta ceturkšņa laikā vadītas 36 arheoloģiskās ekspedīcijas un publicēti vairāk nekā 430 zinātniski un populārzinātniski raksti. Jāņa Graudoņa aktīvā sabiedriskā darbība veicināja daudzpusīgu kultūras procesu attīstību, kā arī Rīgas reģiona kultūrvides vērtību apzināšanu un popularizēšanu. Viņa vadītā Turaidas pils arheoloģiskā izpēte iezīmējusi pozitīvu lūzumu attieksmē pret viduslaiku kultūras mantojumu. Izcilā arheologa atcerei Turaidas muzejrezervāts veltījis akadēmiķes Ievas Oses sastādīto katalogu “Turaidas pils 16. – 18. gadsimta krāsns keramika”, Latvijas vēstures institūta apgāds, R. ; 2013., 112 lpp. Jo Turaidas muzejrezervāta krājumos ir viena no lielākajām senāko keramikas krāšņu sastāvdaļu kolekcijām, tajā glabājas arī J. Graudoņa vadītajos arheoloģiskajos izrakumos iegūtais materiāls. Grāmatas priekšvārda autore – Turaidas muzejrezervāta direktore, LZA goda locekle Anna Jurkāne, autori: Ieva Ose, Līga Bērziņa – Cimdiņa, Jana Vecstaudža, Dmitrijs Jakovļevs. Turaidas muzejrezervāts, viens no populārākajiem Latvijas muzejiem, prasmīgi apvieno izpētes un popularizācijas funkcijas, veicinot Latvijas, senas kultūras zemes, atpazīstamību Eiropā un pasaulē.

Powered by Elxis - Open Source CMS