JĀŅA LIELMAŅA prēmija

19-09-2013

KONKURSS

JĀŅA LIELMAŅA prēmija

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, LLU Zemkopības zinātniskais institūts un Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts aicina piedalīties konkursā par ievērojamā selekcionāra un agronoma Jāņa Lielmaņa (1895.–1970.) prēmiju – par izciliem sasniegumiem lauka kultūru selekcijā, sēklkopībā un šī darba popularizēšanu. Prēmija iedibināta 1995. gadā, atzīmējot agr. J.Lielmaņa 100 gadu jubileju, un to piešķir reizi trijos gados.

Prēmiju konkursa kārtībā piešķir rīkotāji, prēmijas fonds 750 Ls. Konkursa prēmijas fondu veido konkursa rīkotāju un citu sponsoru atbalsta maksājumi.

Konkursā par Jāņa Lielmaņa prēmiju var piedalīties lauku kultūru selekcijā un sēklkopībā strādājošie Latvijas zinātnieki vai to grupas, specializētās zemnieku saimniecības, sēklkopības firmas, speciālisti, kuri devuši būtisku ieguldījumu selekcijas un sēklkopības attīstībai Latvijā.

Kandidatūras konkursam izvirza lauksaimniecības zinātnisko un mācību iestāžu kolektīvi, darbinieku grupas, Agronomu biedrība un citas ar lauksaimniecību saistītas organizācijas.

Kandidatūru ieteikumu vēstules un pretendentu darbus iesniedz Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijā (Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV – 1050, Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas kabinetā, tālr. 67223448, 26363506., e–pasts ) līdz 2013.gada 1. oktobrim.

Pieteikumā iesniedzamie dokumenti (2 eksemplāros):

– izvirzītāju ieteikums, kurā parādīts konkursa darba raksturs un nozīmība selekcijas/sēklkopības zinātnes un Latvijas lauksaimniecības attīstībā;

– pretendenta konkursam izvirzītā darba kopsavilkums un pētījuma rezultātu/izgudrojumu apstiprinošu dokumentu (autorapliecību, licenču, publikāciju) kopijas;

– ziņas par pretendentu (–tiem) (Curriculum vitae), norādot precīzu kontaktinformāciju;

– autoru kolektīvam jāiesniedz atsevišķu dalībnieku līdzdalības novērtējums.

Powered by Elxis - Open Source CMS