KONKURSS JĀŅA BĒRZIŅA vārdiskai balvai lopkopības zinātnē

19-09-2013

KONKURSS

Pamatojoties uz Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātnieku vārdisko balvu nolikumu, Latvijas Lauksaimniecības universitāte izsludina pretendentu konkursu

JĀŅA BĒRZIŅA

vārdiskai balvai lopkopības zinātnē.

Uz balvu var pretendēt Latvijas zinātnieki un tie ārzemju zinātnieki, kuru pētījumi ir nozīmīgi Latvijai. Balvu piešķir tikai atsevišķam zinātniekam, no autoru kolektīva – vadošajam autoram. Balvas laureāts saņem diplomu un prēmiju profesora mēnešalgas apmērā. Balvas laureātam ir tiesības uzrādīt “Apbalvots ar Jāņa Bērziņa balvu”.

Kandidātus Latvijas Lauksaimniecības universitātes Jāņa Bērziņa vārdiskās balvas pretendentu konkursam var izvirzīt LLU fakultāšu un institūtu domes, LLMZA locekļi, zinātnisko iestāžu padomes, selekcijas, izmēģinājumu un mācību saimniecību zinātnieku kolektīvi.

Pieteikumi pretendentu konkursam iesniedzami Latvijas Lauksaimniecības universitātes Zinātņu daļā, Jelgavas pilī, Lielā iela 2, Jelgava, LV–3001, tālrunis 63005685, līdz 2013.gada. 11. oktobrim, pievienojot:

- izvirzītāja ieteikumu;

- izvirzīto darbu vai tā kopsavilkumu;

- autora Curriculum vitae;

- autora parakstītu izvirzītā darba anotāciju.

Iesniegtos darbus vērtēs ar LLU rektora rīkojumu noteikta konkursa komisija. Darbus, kas nav ieguvuši balvu, atpakaļ neizsniedz.

Balvu pasniegs Ražas svētkos “Vecaucē”, 2013.gada 7.novembrī.

Powered by Elxis - Open Source CMS