LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas sēde

10-09-2013

LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas sēde

Piektdien, 2013. gada 13.septembrī   pulkst. 14.00
LZA sēžu zālē (Akadēmijas laukumā 1, 2.stāvā)

Darba kārtība:

  • Vēža izcelsme un rezistence pret ārstēšanu:

           atgriežoties pie akadēmiķa Jāņa Ērenpreisa atziņām.
- LZA īstenā locekle, LBMC vadošā pētniece Jekaterina ĒRENPREISA

  • Diskusija


Aicināti visi interesenti

ĶBMZN pr-js:       Raimonds Valters


 

VĒŽA IZCELSME UN REZISTENCE UZ ĀRSTĒŠANOS: ATGRIEŽOTIES PIE AKADĒMIĶA JĀŅA ĒRENPREISA ATZIŅĀM

Akadēmiķe Jekaterina Ērenpreisa

Referāta anotācija  LZA ĶBMZN sēdē 2013. gada 13. septembrī

Akadēmiķis Jānis Oļģerts Ērenpreiss (1929.-1996.), latviešu citologs un onkologs-teorētiķis, sarakstīja vairākas grāmatas. Savu pēdējo monogrāfiju angļu valodā viņš izdeva par saviem līdzekļiem traģiskajā  1993.gadā, kad zinātnes finansējuma sabrukuma dēļ faktiski pārstāja eksistēt viņa laboratorija. Šajā grāmatā viņš skaidri pauda uzskatu par vēža embrioloģisku  izcelsmi, ko saistīja ar proto-onkogēnu darbību ontoģenēzē. Šīs atziņas   stipri apsteidza savu laiku. Pēc 16 gadiem mēs faktiski  nonācām  pie to apstiprinājuma. Daudzi fakti tika uzkrāti tepat Rīgā,   plašā   sadarbībā ar citu valstu zinātniekiem. Iegūtie rezultāti  izskaidro  vēža šūnu rezistences mehānismu, kas, diemžēl, veidojas ārstēšanas gaitā, izmantojot audzēju šūnu destrukcijas metodes.

Lekcijas (60 min) saturs:

1.Vēža izcelsmes teorijas. Akcenta pārnese no genotipa uz fenotipu.

2. Audzēju rezistence pret terapiju  saistībā  ar poliploīdijas (genoma multiplikācijas) cikliskumu.  

3. Cikliska poliploīdija saistīta ar mejozes un agras embrioģenēzes gēnu  (embrionāla tipa cilmestības) indukciju.

4. Cikliskās poliploīdijas loma metastātiska (EMT) fenotipa izveidē.

5. Vēža imunokorekcija saistībā ar ciklisko poliploīdiju (hipotēze).

6. Paradoksāla mijiedarbība starp vēža šūnas novecošanos un atjaunošanos  

(nepieciešamība pēc  nelineāras termodinamikas un sistēmiskas bioloģijas pielietojuma).

7. Iznīcināt vai ‘audzināt' vēža cilmes šūnas?

8. Dažas idejas nākotnei (transpozoni un vēzis).

Pēdējā atjaunošana 12-09-2013
Powered by Elxis - Open Source CMS