Valtera Capa balvas pasniegšana profesoram Jānim Spīgulim (Latvijas Universitāte) 2013.gada 4.septembrī

6-09-2013
zv/zv451-1.jpg

Pasākumā piedalās Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta p.i. Juris Ekmanis, Latvijas Republikas Patentu valdes direktora p.i. Guntis Ramāns, Vācijas firma Minox pārstāvis Friedrich Oehlschläger, Latvijas Universitātes rektors Mārcis Auziņš. Klāt ir Viņas ekselence Vācijas Federatīvās Republikas vēstniece Latvijā H.E. Ms Andrea Joana–Maria Wiktorin.


No kreisās: M.Auziņš, J.Ekmanis, J.Spīgulis,
A.J.M.Wiktorin, Fr.Oehlschläger, G.Ramāns.
A.Edžiņas foto

Valtera Capa (1905, Rīga – 2003, Šveice) balva iedibināta 2004.gadā, un kopš 2005.gada to kopīgi piešķir un pasniedz Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Republikas Patentu valde, Vācijas firma Minox. Balvas pasniegšana notiek reizi divos gados Valtera Capa dzimšanas dienā. Līdz šim balva piešķirta četras reizes: 2005.gadā – Benjaminam Joffem un Robertam Kalniņam – par detaļu elektromagnētiskās orientācijas izgudrojumiem; 2007.gadā – Jurim Upatniekam – par nozīmīgiem izgudrojumiem hologrāfijā; 2009.gadā – Raimondam Skurulim – par izgudrojumu skaņu apstrādes tehnikas jomā; 2011.gadā – Mārim Ābelem un Kazimiram Lapuškam – par foto un lāzeraparatūras izveidi kosmisko objektu novērošanai. Šodien ir Valtera Capa 108.dzimšanas diena. Šogad ir 75 gadi kopš Latvijas rūpnīca VEF uzsāka slavenā fotoaparāta VEF–Minox ražošanu, līdz 1942.gadam tika saražoti 17 tūkstoši kameru. Pēc kara, kopš 1948. gada, Veclārā, Vācijā, V.Capa dibinātā firma Minox GmbH turpināja Minox kameras ražošanu.

J.SpīgulisŠodien balva tiek pasniegta Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenajam loceklim profesoram Jānim Spīgulim (Latvijas Universitāte). LZA akadēmiķis (ievēlēts 2012) Jānis Spīgulis – dz.09.05.1950., Dr.habil.phys. (1993). LU profesors, Atomfizikas un spektroskopijas institūta direktors (2004.-2012.), Biofotonikas laboratorijas vadītājs. Veicis pētījumus atomspektroskopijā, optoelektronikā un šķiedru optikā; kopš 1995. gada pievērsies biomedicīniskai optikai un biofotonikai. Pēdējā laikā pieteicis un vadījis vairākus nozīmīgus ES struktūrfondu, 7. Ietvarprogrammas un citus starptautiskus projektus jaunu optiskās diagnostikas un monitoringa metožu un ierīču izstrādē, iesaistot biofotonikas pētījumos ap 50 jauno zinātnieku.

Latvijas pārstāvis vairākās starptautiskās profesionālās organizācijās (ASV Optikas biedrībā, Starptautiskajā Optikas komisijā, vispasaules konsorcijā BIOPHOTONICS4LIFE), Baltijā vienīgais Starptautiskās optikas un fotonikas biedrības SPIE īstenais loceklis (Fellow SPIE). Latvijas Profesoru asociācijas, Latvijas Fizikas biedrības un Latvijas Medicīnas inženierzinātņu un fizikas biedrības biedrs. Pētījumu rezultāti atspoguļoti 170 zinātniskajās publikācijās un 17 patentos. Vairāk: www.lanet.lv/~spigulis.

Jāņa Spīguļa jaunie optiskie paņēmieni ādas un asinsvadu saslimstību diagnostikai bija atzīmēti kā viens no nozīmīgākajiem Latvijas zinātnes sasniegumiem 2006.gadā. Tie ir tieši saistīti ar medicīnu, autors ieguva LZA un A/S „Grindeks” balvu (2007).

Pēdējā atjaunošana 7-09-2013
Powered by Elxis - Open Source CMS