Turaidas muzejrezervātā

5-09-2013

    Gatavojoties Latvijas arheoloģijas un arhitektūras pieminekļa - Turaidas pils 800- gadei  (2014) un svinot Latvijas arheologa Jāņa Graudoņa simtgadi, Turaidas muzejrezervāts 2013. gada  27. - 29. augustā sarīkoja  starptautisku zinātnisku konferenci „Pils. Arheoloģija. Muzejs. Arheologam Jānim Graudonim - 100".

     27. augustā  zinātnieki un kolēģi  godināja Jāņa Graudoņa (1913 - 2005)  piemiņu viņa atdusas vietā I Meža kapos. 

     Konference  bija  starpdisciplinārs, starptautisks forums par arheoloģijas lomu vēstures pieminekļu izpētē, par mūra piļu nozīmību kultūras mantojumā, muzeju un sabiedrības lomu kultūras mantojuma apzināšanā, saglabāšanā un popularizēšanā, diskusija par  laikmeta diktētajiem  aktuālajiem jautājumiem. Turaidas pils  izpētē  liela loma bija  arheologa, LZA goda locekļa  Dr.habil. hist. Jāņa Graudoņa (1913 - 2005) mūža ieguldījumam. Gadsimta ceturkšņa laikā  vadītas  36 arheoloģiskās ekspedīcijas un publicēti   vairāk nekā 430 zinātniski  un populārzinātniski  raksti.  Jāņa Graudoņa aktīvā sabiedriskā darbība veicināja  daudzpusīgu kultūras procesu attīstību, kā arī Rīgas reģiona kultūrvides vērtību apzināšanu un popularizēšanu. Viņa vadītā Turaidas pils arheoloģiskā izpēte iezīmējusi pozitīvu lūzumu attieksmē pret viduslaiku kultūras mantojumu. Izcilā arheologa atcerei  Turaidas muzejrezervāts  veltījis akadēmiķes   Ievas Oses  sastādīto   katalogu „Turaidas pils 16. - 18. gadsimta krāsns keramika", Latvijas vēstures institūta apgāds, R. ; 2013., 112 lpp. Jo Turaidas muzejrezervāta krājumos ir viena no lielākajām senāko keramikas krāšņu sastāvdaļu kolekcijām,  tajā glabājas arī J. Graudoņa vadītajos arheoloģiskajos izrakumos iegūtais materiāls.  Grāmatas priekšvārda autore - Turaidas muzejrezervāta direktore, LZA goda locekle Anna Jurkāne, autori: Ieva Ose, Līga Bērziņa - Cimdiņa,  Jana Vecstaudža,  Dmitrijs Jakovļevs.

     Turaidas muzejrezervāts,  viens no populārākajiem  Latvijas muzejiem,  prasmīgi apvieno  izpētes un popularizācijas  funkcijas,  veicinot Latvijas, senas kultūras zemes,  atpazīstamību Eiropā un pasaulē.

Powered by Elxis - Open Source CMS