Norisināsies Ziemeļvalstu Lauksamniecības zinātnieku asociācijas seminārs

11-06-2013

2013. gada 11. jūnijā Rīgā notiks Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku asociācijas (turpmāk - NJF) Ekonomikas nodaļas sanāksme, kurā tiks izskatīti NJF paveiktie uzdevumi 2012. gadā un plānotās aktivitātes 2013. - 2015. gadā, tajā skaitā pārrunāti organizatoriski jautājumi saistībā ar 2014. gadā paredzētajiem zinātniskiem semināriem. Sanāksmē piedalīsies NJF Ekonomikas nodaļas vadītājs Sjur Spildo Prestegard (Norvēģija), NJF Ekonomikas nodaļas vadītāja vietnieks Jarkko Niemi (Somija), Stine Hjarnørgensen (Dānija), Guðmundur Jóhannesson (Īslande), Darius Jazepickas (Lietuva) un Baiba Rivža (Latvija).

Savukārt 12. jūnijā norisināsies NJF Latvijas Ekonomikas nodaļas organizēts seminārs par vietējo pārtikas ražotāju un amatnieku ķēdēm, kurā piedalīsies gan zinātnieki, gan mājražotāji un ar tiem saistīto asociāciju locekļi, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra pārstāvji u.c.

NJF būtiskākais uzdevums ir veicināt pētījumus lauksaimniecības zinātnes jomā Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs. NJF regulāri organizē seminārus un kopīgas diskusijas, lai veicinātu efektīvu un ilgtspējīgu lauksaimniecības un dārzkopības resursu izmantošanu. NJF Latvijas nodaļa cieši sadarbojas ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļu, kā arī Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju, kā arī citām nozares institūcijām.

NJF Latvijas nodaļas pārstāve Ieva Brence

Powered by Elxis - Open Source CMS