Paula Valdena simpozijs

10-05-2013


13. un 14. maijā Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Latvijas Organiskās sintēzes institūts un Latvijas Universitāte aicina piedalīties Paula Valdena 8. simpozijā organiskajā ķīmijā, kas notiks RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Rīgā, Āzenes ielā 14, 101. auditorijā, plkst. 9.00.

Paula Valdena simpozijs ir tradicionāls pasākums, kura laikā Paula Valdena pilsētā – Rīgā pulcējas organiskās ķīmijas eksperti no visas pasaules. Simpozijā ar plenārreferātiem uzstājas vadošie pasaules zinātnieki.

Simpozijā tiks apbalvoti arī Paula Valdena medaļas šāgada laureāti – Valsts emeritētais zinātnieks, Dr.biol. Juris Briedis par būtisku veikumu zinātņu vēsturē – Rīgas Tehniskās universitātes 150 gadu vēstures izpētē un RTU profesors, Dr.habil.sc.ing. Gundars Mežinskis par nopelniem silikātu, augsttemperatūras un neorganisko nanomateriālu ķīmijas un tehnoloģijas attīstībā, jauno ķīmijas, materiālzinātnes un materiālu nanotehnoloģijas speciālistu sagatavošanu, aktīvu starptautisko darbību un Baltijas valstu silikātu materiālu konferences organizēšanu. Kā arī Paula Valdena medaļa tiks pasniegta Latvijas Organiskās sintēzes institūta profesoram, Dr.chem. Edgaram Sūnam. Starp nozīmīgākajiem Latvijas zinātnes sasniegumiem teorētiskajā zinātnē 2012. gadā atzīts Dr.chem. Edgara Sūnas grupas pētījums: “Uz oglekļa–ūdeņraža (C–H) saišu aktivēšanu balstīta jauna organisko savienojumu sintēzes metodoloģija”, metodi var izmantot jaunu ārstniecības vielu sintēzē.

Pauls Valdens (1863–1957) – izcils ķīmijas profesors, septiņu dažādu valstu Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, četru universitāšu goda doktors, kā arī RTU (tolaik – Rīgas Politehniskā institūta) direktors no 1902. līdz 1905. gadam un no 1917. līdz 1918. gadam.

Powered by Elxis - Open Source CMS