Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis

7-05-2013
SparitisO.jpg Ojārs Spārītis dzimis 1955. gada 28. novembrī Priekulē, Liepājas rajonā. Studējis filoloģiju Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē (1974–1979), mākslas zinātnes un teoriju Latvijas Mākslas akadēmijā (1981–1987). Ieguvis mākslas doktora grādu (1997), gadu vēlāk - habilitētā mākslas doktora grādu (1998). Zinātniskās intereses: Latvijas un Eiropas Renesanses kultūra dažādos arhitektūras un mākslas aspektos, sakrālā kultūra, kultūras mantojuma aizsardzība un saglabāšana. Kopš 1998. gada vadījis Latvijas sakrālās kultūras pieminekļu atjaunošanu: Priekules, Straupes, Struteles, Annenieku, Liepupes, Rīgas Sv. Pētera, Augšāmcelšanās (Rīgas Lielajos kapos), Vijciema u.c. dievnamus, piedalījies daudzu Latvijas muižu restaurācijā. Vadījis Melngalvju nama atjaunošanu un marketingu (1997–2007). 

Līdzās akadēmiskajai karjerai, kuru Ojārs Spārītis sāka kā redaktors LZA Fundamentālajā bibliotēkā (1979–1981) un turpināja Latvijas Mākslas akadēmijā, O. Spārītis bija LR Kultūras ministrs (1995–1996). Ilggadējs (kopš 1998.g.) LMA profesors, prorektors, Mākslas zinātnes katedras vadītājs, maģistrantūras, doktorantūras vadītājs (1998-), O. Spārītis ir augsti kvalificēts, starptautiski atzīts speciālists, daudzu Latvijas un ārzemju projektu dalībnieks,viesprofesors ārvalstu universitātēs. LMA lasa lekciju kursus par Latvijas mākslas vēstures, stilu teorijas, lietišķās mākslas jautājumiem. Iegūtā pieredze ļauj sekmīgi vadīt promocijas darbu izstrādi.

Ojārs Spārītis publicējis 17 monogrāfijas, vairāk nekā 185 raksti Latvijā un ārvalstīs par kultūras mantojuma teoriju, izpēti un aizsardzību ar ievirzi Latvijas un Eiropas kultūras sakaru un kultūras mantojuma saglabāšanas jautājumos. Kopš 1989. gada piedalījies vairāk nekā 70 starptautiskās konferencēs.

1999.gadā O. Spārīti ievēlēja par LZA korespondētājlocekli, 2003. gadā – par akadēmiķi. LZA Rudens pilnsapulcē (29. 11. 2012.) ievēlēts LZA prezidenta amatā. Ojārs Spārītis sāka pildīt amata pienākumus 2012. gada 27. decembrī.

Latvijas Valsts prezidenta pilnvarotais pārstāvis UNESCO Latvijas Nacionālajā komisijā (2010.- ). Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas nami” Ekspertu padomes priekšsēdētājs (2010- ).

Sociālie pienākumi: Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības Valdes priekšsēdētājs. Latviešu – vācbaltiešu centra „Domus Rigensis“ Valdes priekšsēdētāja vietnieks. Dantes Aligjeri biedrības Latvijā viceprezidents, ICOMOS biedrs. Latvijas Mākslinieku savienības biedrs. VKPAI Ekspertu padomes dalībnieks. Rīgas Domes Pieminekļu padomes priekšsēdētājs.

Apbalvojumi: Latvijas valsts prezidenta Pateicības raksts (1999), Karaliskā Ziemeļu zvaigznes ordeņa (Zviedrija) komandiera krusts (2001), M.C.A. Boeckler-Stiftung „Mare Balticum“ (Vācija) medaļa (2001). Trīs Zvaigžņu ordeņa virsnieka krusts (2001). LZA un A/S Grindeks balva (2002), LZA un Rīgas Balvas Fonda “Rīgas Balva” ( 2003), Itālijas ordeņa “Al Merito Republica Italiana” komandiera krusts (2004), Orānijas – Nasavas ordeņa (Holande) bruņinieka krusts (2006), Leopolda II ordeņa (Beļģija) virsnieka krusts (2007), Baltās Rozes ordeņa (Somija) bruņinieka krusts (2009).

2013.g. marts

Powered by Elxis - Open Source CMS