LZA Pavasara pilnsapulce 2013.gada 4.aprīlī

12-04-2013


Latvijas Valsts prezidentam Andrim Bērziņa kungam
Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājai Solvitai Āboltiņas kundzei
Latvijas Republikas Ministru prezidentam Valdim Dombrovska kungam


Latvijas zinātnieku atklāta vēstule

Latvijas Zinātņu akadēmija, pildot savā Hartā noteiktās funkcijas, kopā ar Latvijas Jauno zinātnieku apvienību un citiem zinātniekiem šajā Latvijas attīstībai izšķirīgajā laikā brīdina Prezidentu, Valdību un Saeimu, ka pēdējo gadu un īpaši pašreizējā attieksme pret zinātni un augstāko izglītību būtiski grauj Latvijas spējas radīt kvalitatīvas un konkurētspējīgas intelektuālās un materiālās vērtības un neveicina valstij nepieciešamo ekonomisko izaugsmi.

Zinātniskās darbības likuma normu ignorēšana vairāku gadu garumā un Ministru kabineta divkosīgie lēmumi rada šaubas vietējā un starptautiskā mērogā, vai Latvijā darbojas likumdošanas vara un vai valdība spēj novērtēt savu lēmumu izraisītās sekas. Eiropas Savienībai iesniegtajā Latvijas nacionālajā reformu programmā “Eiropa 2020” stratēģijas īstenošanai pētniecībai un attīstībai Latvijā 2013. gadā tiek paredzēti 131,6 milj. LVL (46,8 milj. LVL pieaugums attiecībā pret 2012. gadu). Turpretī Saeimā iesniegtajā un apstiprinātajā 2013. gada zinātnes budžetā ir pat samazinājums salīdzinājumā ar 2012. gadu. Ievērojot struktūrfondu finansējuma samazinājumu un papildus nodokļus, 2013. gadā paredzētais finansējums pētniecībai un attīstībai Latvijā īstenībā ir par 30 milj. LVL mazāks nekā 2012.gadā.

Ignorējošā attieksme pret Latvijas Zinātnes padomi, nododot tās rīcībā fundamentālu un lietišķu pētījumu atbalstam ārkārtīgi niecīgus līdzekļus (0,02% no iekšzemes kopprodukta jeb 3,3 milj. LVL), izraisa valstī situāciju, ka ar nelielo zinātnieku skaitu Latvijas ekonomika nespēj no Eiropas Savienības kopējā budžeta saņemt atpakaļ pat pusi no Latvijas iemaksātās summas un rezultātā valsts budžets ik gadus zaudē vairākus miljonus latu. Latvijas zinātnes stāvokli vēl vairāk pasliktina neskaidrības ar bāzes finansējumu un tā nepietiekamais apjoms, kavēšanās ar lēmumu pieņemšanu par Valsts pētījumu programmām, kā arī ar turpmāko struktūrfondu finansējumu zinātnei. Esošajā situācijā zinātni pamet talantīgi zinātnieki, tiek būtiski kavēta jaunākās paaudzes zinātnieku piesaiste pētniecībai. Par struktūrfondu finansējuma prioritāti jāizvēlas cilvēkresursu piesaiste zinātnei un augstākajai izglītībai.

Aicinām valdību radikāli mainīt attieksmi pret investīcijām nacionālajā zinātnē, augstākajā izglītībā un inovācijā un kā valsts budžeta pirmo prioritāti sākt īstenot ilgtspējīgu zinātnes, augstākās izglītības un inovācijas politiku Latvijā, kura atbilst Eiropas Savienības normām un Latvijas attīstības mērķiem.

Vēstules teksts apstiprināts LZA pilnsapulcē 2013. gada 4. aprīlī.

Powered by Elxis - Open Source CMS