Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija izsludina konkursu uz vakantajām

12-04-2013


1. Īsteno locekļu vietām:

– Lauksaimniecības zinātņu nodaļa – 1 vakance;

– Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa – 1 vakance;

– Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa – 1 vakance;

– Inženierzinātņu nodaļa – 1 vakance;

– Mežzinātņu nodaļa – 1 vakance.

Piesakot kandidātu, jāiesniedz šādi dokumenti:

• pieteikums: kandidāta iesniegums, norādot motivāciju kandidēšanai uz LLMZA izsludinātajām vakancēm. Iesniegumam jāpievieno protokola izraksts par LLMZA nodaļas balsojuma rezultātiem;

• pieteicēja apstiprināta kandidāta zinātniskā biogrāfija (Curriculum vitae), norādot dzimšanas gadu un datumu, personas kodu, pašreizējās darba vietas un mājas adresi, tālruņus, faksu un e–pasta adresi, kopējo zinātnisko darbu skaitu (atsevišķi izdalot kopējo darbu skaitu un pēdējo 5 gadu laikā publicētos darbus) un līdz 5 galveno zinātnisko darbu bibliogrāfiskos datus;

• autora apstiprināts pēdējo 5 gadu zinātnisko darbu saraksts, darbus sadalot kategorijās (monogrāfijas, SCI datu bāzēs indeksētās publikācijas, zinātniskie raksti, konferenču tēzes, populārzinātniskie raksti u.tml.);

• diplomu kopijas (augstākās izglītības, zinātniskās kvalifikācijas un nosaukumu);

• ziņas par zinātniskajiem apbalvojumiem un pagodinājumiem (Latvijā un ārvalstīs saņemto diplomu kopijas).

Saskaņā ar LLMZA Statūtiem LLMZA Īstenos locekļus ar doktora grādu, ievēlē no autoritatīvākajiem lauksaimniecības, agrārās ekonomikas, veterinārmedicīnas, inženierzinātņu, meža nozaru zinātniekiem, kuri ar savu darbu sekmējuši zinātnes un ražošanas attīstību.


2. Ārzemju locekļu vietām

Piesakot kandidātu, jāiesniedz šādi dokumenti latviešu vai angļu valodā:

• protokola izraksts par LLMZA nodaļas balsojuma rezultātiem un, pēc izvēles, viena vai vairāku LLMZA locekļu atbalsta vēstule kandidāta izvirzīšanai;

• pieteicēja apstiprināta kandidāta zinātniskā biogrāfija (Curriculum vitae), norādot dzimšanas gadu un datumu, pašreizējās darba vietas un mājas adresi, tālruņus, faksu un e–pasta adresi, atsevišķi norādot ieguldījumu zinātnes attīstībā;

• ziņas par apbalvojumiem un pagodinājumiem (Latvijā un ārvalstīs saņemto diplomu kopijas).

Saskaņā ar LLMZA Statūtiem par Ārzemju locekļiem var ievēlēt ārvalstu zinātniekus LLMZA atbilstošajās zinātņu nozarēs, kuri ir starptautiski atzīti, viņu devums ietekmējis zinātnes un tautsaimniecības attīstību Latvijā un ir radoši zinātniski kontakti ar LLMZA.

Dokumenti iesniedzami Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidijam Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 2. st. līdz 2013.gada 21.aprīlim.

Informācija pa telefoniem 67223448, 26363506 vai pa
e–pastu
.

Pēdējā atjaunošana 12-04-2013
Powered by Elxis - Open Source CMS