Norisinājusies LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde

18-03-2013

Norisinājusies Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde

nodalas/Jemeljanovs25022013-2.jpg 2013.gada 25.februārī norisinājās LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde. Tās ietvaros klātesošie varēja uzklausīt LLU doktorantes Vitas Strazdiņas ziņojumu „Latvijā medījamo dzīvnieku gaļas bioķīmiskais vērtējums” (zinātniskais vadītājs A. Jemeļjanovs), LZA Ekonomikas institūta direktores Helmas Jirgenas pārskatu par institūta darbu, savukārt sēdes otrā daļa bija veltīta akadēmiķa profesora Aleksandra Jemeļjanova dzīves un darba gājuma sumināšanai, ņemot vērā viņa neseno nozīmīgo jubileju. 

nodalas/Jemeljanovs25022013-1.jpg Sēdes sākumā ar zinātnisko ziņojumu iepazīstināja profesora A. Jemeļjanova doktorante Vita Strazdiņas ziņojums izraisīja tik lielu klātesošo interesi, ka akadēmiķis Jemeļjanovs tika uzaicināts sniegt līdzīgu ziņojumu LZA Senāta sēdē.  
Sēdes otrā daļa tika veltīta akadēmiķa profesora Aleksandra Jemeļjanova godināšanai. Akadēmiķe Baiba Rivža norādīja, ka Aleksandrs Jemeļjanovs var lepoties ar ievērojamu darba pieredzi (kopējais darba stāžs – 56 gadi, zinātniskā darba stāžs – 47 gadi, administratīvā darba stāžs – 34 gadi), turklāt būtiski, ka profesors joprojām ir ļoti aktīvs un izceļas gan ar darba sparu, gan dzīvesprieku.

Aleksandra Jemeļjanova pētījumi skar jautājumus, kas saistīti ar augsti kvalitatīvas dzīvnieku izcelsmes produkcijas ieguvi, pārtikas veselīgumu, ekoloģisko drošību, riska faktoriem pārtikas ķēdē un to novēršanas iespējām, bioekonomika dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanā. A. Jemeļjanovs veic pētījumus arī lauksaimniecības dzīvnieku veterinārajā patoģenētikā un reprodukcijā, androloģijā un to saistībā ar mikoloģiju, mikrobioloģiju, selekciju u.c. Viņš pirmais republikā uzsācis pētījumus liellopu hromosomu patoloģijā, noteicis to izplatību un saistību ar dzīvnieku saslimstību, t.sk. ar reproduktīvās sistēmas slimībām, un kariotipu izmaiņas republikas ekoloģiski nelabvēlīgās zonās. Akadēmiķis Jemeļjanovs arī pirmais Latvijā noteicis dzīvnieku slimību kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus un to ietekmi uz pēcnācējiem, kas ļāva likt pamatus veterinārajai patoģenētikai un veselīga ganāmpulka veidošanai Latvijā. Profesors ir vadījis un veicis pētījumus jaunu serumu un vakcīnu radīšanā pret mastītiem, salmonelozi un sarkanguļu. Izstrādā jaunus virzienus dzīvnieku slimību ārstēšanā un profilaksē, t.sk. ārstniecības līdzekļi no augu valsts u.c. Pētījumi par BSE un tās iespējamo izplatību Latvijā, vada un veic pētījumus organiskajā un netradicionālajā lauksaimniecībā, apzina ĢMO produktu ietekmi uz patērētāju. Viņa vadībā izstrādātas un aizstāvētas 10 doktora disertācijas, pašreiz zinātniskos darbus veic 4 doktoranti. Jau daudzus gadus akadēmiķis Jemeļjanovs ir LLU Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskā institūta „Sigra” direktors.

Pēdējā atjaunošana 20-03-2013
Powered by Elxis - Open Source CMS