LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde

19-03-2013

Godātie kolēģi,
aicinām piedalīties sēdē

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde

2013. gada 25. marts plkst. 15.00
Rīga, Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta zāle

DARBA KĀRTĪBA

1. Zinātniskais ziņojums: Bioekonomika kā aktuāls tautsaimniecības pētījumu virziens
    Doktorants Arnis Lēnerts, LZA goda doktors profesors Voldemārs Strīķis

2. Zinātniskais ziņojums: Briežkopības nozares bioekonomiskie aspekti
    LLU doktorante Līga Proškina

3. Diskusija par zinātniskajiem ziņojumiem
    Akadēmiķis profesors Aleksandrs Jemeļjanovs, LLU doktorante Sandija Zēverte-Rivža u.c.

4. Par ESF projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai”, Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001 galvenajiem rezultātiem
    Akadēmiķe profesore Baiba Rivža

5. Par LZA LMZN un LLMZA uzdevumiem 2013. gadā, par LLMZA jauno locekļu vakancēm un LLMZA kopsapulci
    Akadēmiķe profesore Baiba Rivža, LLMZA nodaļu vadītāji

6. Dažādi

LZA LMZN priekšsēdētāja Baiba Rivža
LZA LMZN zinātniskā sekretāre Ieva Brence

Powered by Elxis - Open Source CMS