LZA Lielās medaļas laureāti

16-03-2013


LZA īstenais loceklis Andris Ambainis

Andris Ambainis ir viens no pasaulē (ne tikai Latvijā) vadošajiem kvantu skaitļošanas pētniekiem. Viņa rezultāti ir visbiežāk citēto rezultātu vidū. Pateicoties akad. Andra Ambaiņa pūlēm, izdevies piesaistīt ES 7. Ietvara pētniecības projektu Quantum Computer Science (QCS), kurā Latvijas Universitāte koordinē Eiropas līmeņa konsorciju. Tajā ietilpst 8 universitātes un zinātniskie institūti no 7 valstīm. ES 7. ietvara programma atbalsta pētījumus kvantu skaitļošanā caur Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) programmas apakšprogrammu Future and Emerging Technologies (FET, latviski – “Nākotnes tehnoloģijas”). FET mērķis ir atbalstīt fundamentālus pētījumus, kas tālākā nākotnē var būt lietderīgi IKT nozarē. Tāda līmeņa starptautiskā pētījumu koordinācija LZA akadēmiķa vadībā notiek pirmo reizi. 

LZA ārzemju loceklis Alvis Brāzma

Alvis Brāzma ir pasaulē labi pazīstams latviešu zinātnieks, kurš veic pētījumus bioinformātikas un (pēdējā laika posmā) arī medicīnas informātikas jomā. Var uzskatīt, ka A.Brāzma ir vienīgais Latvijas zinātnieks, kas pievērsies bioinformātikas pētījumu virzienam jau kopš brīža, kad šis novirziens sāka nopietni un strauji attīstīties, un šobrīd joprojām vienīgais latviešu zinātnieks, kura starptautiskā izcilība šajā jomā nerada jautājumus. Par to liecina arī Alvja Brāzmas zinātnisko rakstu plašā citējamība.

Alvis Brāzma sācis savu zinātnieka karjeru prof. Jāņa Bārzdiņa vadītajā laboratorijā LU Matemātikas un informātikas institūtā ar pētījumiem praktisku induktīvās sintēzes un mašīnmācīšanās algoritmu izstrādē; vēlāk stažējies vairākās pazīstamās Rietumeiropas un ASV universitātēs, kur pievērsies algoritmu un datizraces metožu pielietojumiem bioinformātikā. Kopš 1996. gada A.Brāzma strādā Eiropas Bioinformātikas Institūtā (EBI), Kembridžā, kur šobrīd ir Mikromasīvu grupas (mūsu terminoloģijā – laboratorijas) vadītājs.

Neskaitot teorētiskus pētījumus bioinformātikā, A.Brāzmam ir bijusi un joprojām ir liela loma šī zinātnes virziena infrastruktūras attīstībā – bioinformātikas datubāzu, programmatūras, standartu un ontoloģiju izstrādes kontekstā. Tieši A.Brāzmas vadībā EBI ir izstrādājusi un aktīvi uztur mikromasīvu eksperimentu rezultātu datubāzes (ArrayExpress, MIAMEExpress u.c), kā arī ar tām saistītos datu analīzes programmatūras līdzekļus un (šobrīd jau pasaulē vispārpieņemtus) standartus šādu datu glabāšanai. A.Brāzma neapšaubāmi ir viens no visspožākajiem pasaulē pazīstamākajiem latviešu zinātniekiem.

Pēdējā atjaunošana 16-03-2013
Powered by Elxis - Open Source CMS