LZA HSZN 2013. gada darba plāns

1-03-2013

Nodaļas sēdes mēneša otrās pilnās nedēļas ceturtdienā (izņemot janvāri):

    Katrā HSZN sēdē viens referāts jaunajiem zinātniekiem.
    Katrā HSZN sēdē pārrunāt zinātnes aktualitātes.
    Akadēmisko lasījumu laiks var mainīties.

1. LZA/ HSZN sēdes un citi pasākumi

Datums

Notikums

Laiks

Vieta

Atbildīgais/lektors

4. janvāris

Dītriha Andreja Lēbera 90. dzimšanas dienas atceres pasākums, D.A. Lēbera balvas pasniegšana

16.00

Mencendorfa nams

Akad. Tālavs Jundzis

10. janvāris

HSZN sēde: R. Blaumaņa drāmu dzīvotspēja.

Atskaite par 2012. gada darbu, publikāciju izstāde

14.00

LZA

Akad. Viktors Hausmanis, Dr. Ilga Tālberga

17. janvāris

LZA Svinīga sēde (zinātnes sasniegumu nosaukšana)

14.00

LZA

.

22. janvāris

HSZN Akadēmiskie lasījumi (pēc pievienotā plāna)

.

.

.

5. februāris

A. Deglava romānam „Rīga” 100

17.30

Rīgas Latviešu biedrība, Baltā zāle

Kor. loc. Ausma Cimdiņa

7. februāris

M. Zīverta konference

14.00

Rīgas Latviešu biedrība, Kluba zāle

Akad. Viktors Hausmanis

7. februāris

M. Zīverta lugas „Tīreļpurvs” lasījums

18.00

Rīgas Latviešu biedrība, Līgo zāle

Akad. Viktors Hausmanis

14. februāris

15. februāris

27. februāris

HSZN Akadēmiskie lasījumi (pēc pievienotā plāna)

.

.

.

28. februāris

HSZN sēde: Eiropas nākotne: federācija vai ....

14.00

LZA

Akad. Raita Karnīte

7. marts

8. marts

HSZN Akadēmiskie lasījumi (pēc pievienotā plāna)

.

.

.

Marts/aprīlis

Kopīgs Valmieras teātra apmeklējums, izbraukuma sēde (E. Sniedze)

.

Valmiera

Dr. Ilga Tālberga

14. marts

HSZN sēde: Juridiskās zinātnes aktualitātes

14.00

LZA

Akad. Kalvis Torgāns

20. marts

22. marts

27.marts

HSZN Akadēmiskie lasījumi (pēc pievienotā plāna)

.

.

.

Aprīlis

Kopīgs Rīgas Jaunā teātra apmeklējums

.

Rīga

Dr. I. Tālberga

Aprīlis

LZA/HSZN sēde Doma baznīcas Kapitula zālē par jauno Bībeles tulkojumu

.

.

Akad. Tālavs Jundzis, Dr. Valdis Tēraudkalns

4. aprīlis

LZA pavasara pilnsapulce

14.00

LZA

.

10. – 12. aprīlī

DU starptautiska konference.

Daugavpils, DU

Dr. biol., asoc. prof. Inese Kokina

11. aprīlis

HSZN izbraukuma sēde (DU starptautiskās konferences ietvaros):

Konferences sekcija „Nacionālā un eiropeiskā identitāte” un iepazīšanās ar Daugavpils kultūrvēsturiskām vērtībām

12.00 – 14.30

Daugavpils, DU

Akad. Maija Kūle (VPP Projekta Nr.2 rezultāti)

Akad. Raita Karnīte

25. aprīlis

HSZN Akadēmiskais lasījums (pēc pievienotā plāna)

.

.

.

26. aprīlis

LZA sēde: Eiropas integrācijas tiesiskie aspekti

14.00

LZA

Akad. Tālavs Jundzis

Maijs

Izbraukuma sēde: Jaunās Akadēmiskās bibliotēkas ēkas apmeklējums.

.

.

LZA Goda loc. Guntis Gailītis

Maijs

„Imanta Ziedoņa 80.dzimšanas dienai veltīta zinātniska
 konference/akadēmiskie lasījumi” (precīza nosaukuma
 vēl nav)

.

LU (?)

Kor.loc. Ausma Cimdiņa (VPP Identitāte ietvaros)

2. maijs

4. maija deklarācijai (LTF 25 gadiem) veltīta sēde (Goda loc. Daiņa Īvāna uzruna)

14.00

LZA

Akad. Tālavs Jundzis

2. maijs

17. maijs

22. maijs

31. maijs

HSZN Akadēmiskie lasījumi (pēc pievienotā plāna)

.

.

.

13. jūnijs

HSZN sēde: temats tiks precizēts

14.00

.

Dr. bioil., asoc. prof. Inese Kokina, Daugavpils Universitātes

27.-29. augusts

Arheologa Jāņa Graudoņa 100 gadu atzīmēšanas pasākumi:

.

.

.

27. augusts

Piemiņas brīdis Rīgas 1. Meža kapos arheologa J. Graudoņa atdusas vietā

.

.

.

28. augusts

Izstāžu par Turaidas pils arheoloģisko izpēti, senlietu
restaurāciju un saglabāšanu atklāšana. Akadēmiķes Ievas Oses
sastādītā kataloga "Turaidas pils krāsns podiņi" atvēršana. Baltijas  jūras reģiona piļu - muzeju asociācijas ģenerālā asambleja.

.

.

.

29. augusts

Starptautiska konference "Pils. Arheoloģija. Muzejs."
 sadarbībā ar LU Vēstures institūtu.

.

.

.

Augusta pēdējā nedēļa

Konference „Mālpils novada kultūrvēstures jautājumi”

.

.

Akad. Saulvedis Cimermanis

Septembris

Ekonomikas zinātnes forums

.

.

Akad. Juris Krūmiņš, akad. Raita Karnīte, akad. Baiba Rivža

5. septembris

HSZN Akadēmiskais lasījums (pēc pievienotā plāna)

.

.

.

12. septembris

HSZN sēde: Saruna par teātri.

Jauno LZA locekļu kandidātu ziņojumi

14.00

LZA

Akad. Viktors Hausmanis, akad. Raita Karnīte

20. septembris 27. septembris

3. oktobris

LZA HSZN Akadēmiskie lasījumi (pēc pievienotā plāna)

.

.

.

10. oktobris

HSZN sēde: Jauno LZA locekļu kandidātu ziņojumi. Pedagoģijas zinātnes aktualitātes.

14.00

LZA

Akad. Raita Karnīte. kor. loc. Tatjana Koķe

11. oktobris

21. oktobris

25. oktobris

HSZN Akadēmiskie lasījumi (pēc pievienotā plāna)

.

.

.

28.-29. oktobris

Letonikas 5. kongress

.

.

.

30.-31. oktobris

K. Barona konference

.

.

.

1. novembris

HSZN Akadēmiskais lasījums (pēc pievienotā plāna)

.

.

.

13. novembris

Grāmatas, konferences „Ojārs Vācietis un viņa laiks latviešu
 rakstniecībā” zinātnisku rakstu krājuma prezentācija

18.00

Latviešu Biedrības nams, Baltā zāle

Kor.loc. Ausma Cimdiņa (VPP Identitāte ietvaros)

14. novembris

Valsts svētkiem veltīta HSZN sēde (Akad. G. Andrejeva uzruna)

14.00

LZA

Akad. Raita Karnīte

14. novembris

15. novembris

HSZN Akadēmiskais lasījums (pēc pievienotā plāna)

.

.

.

18. novembris

Svētku koncerts, veltīts Latvijas Valsts neatkarības 95. gadskārtai

16.00

Rīgas Latviešu biedrības nams, Lielā zāle

.

21. novembris

LZA rudens pilnsapulce

14.00

LZA

21. novembris

22. novembris

29. novembris

5. decembris

13. decembris

HSZN Akadēmiskie lasījumi (pēc pievienotā plāna)

.

.

.

20. decembris

Ziemassvētku pasākums

14.00

LZA

Dr. Ilga Tālberga

2. LZA HSZN Akadēmisko lasījumu plāns 2013. gadam

Datums

Notikums

Laiks

Vieta

Atbildīgais/lektors

22. janvāris

Rīgas zooloģiskā dārza 100 gadi dabas aizsardzībai.

14.00

Daugavpils, DU

Goda loc. Dainis Īvāns

14. februāris

Štakelberga-Neša alternatīvas Latvijas izglītībā: Latvijas izglītības vadības alternatīvas kā spēļu teorijas reti labs piemērs

16.00

LZA

Dr. math Andrejs Jaunzems

15. februāris

Rīgas zooloģiskā dārza 100 gadi dabas aizsardzībai.

16.00

ES pārstāvniecība (Eiropas māja)

Goda loc. Dainis Īvāns

27. februāris

20. gadsimta 40.-50. gadu vēstures notikumi Dienvidaustrumlatvijas iedzīvotāju atmiņās

16.00

ES pārstāvniecība (Eiropas māja)

Dr. hist., prof. I. Saleniece

7. marts

Rīgas pilsētas arhitekts Johans Daniels Felsko

16.00

Rīgas Latviešu biedrība, Līgo zāle

Dr. Daina Lāce

8. marts

Divi latviešu drāmas 
dižgari: Blaumanis un Zīverts

16.00

ES pārstāvniecība (Eiropas māja)

Akad. Viktors Hausmanis

20. marts

Vaboļu kārtas (Coleoptera) daudzveidība pasaules faunā

16.00

Bulduru vidusskola

Dr.biol.prof. Arvīds Barševskis

22. marts

Atmodas notikumi Latvijas iedzīvotāju vēstulēs

14.00

Daugavpils, DU

Rakstniece Marina Kosteņecka

22. marts

Par latviešu valodu

16.00

ES pārstāvniecība (Eiropas māja)

Kor. loc. Ina Druviete

27. marts

LZA HSZN AL: Malēnieši

18.00

O. Vācieša muzejs

Akad. Dace Markus, Dr.biol. Jēkabs Raipulis, Zeimeru folkloras ansamblis.

25. aprīlis

Dabas nanostrukturālās arhitektūras

16.00

LZA

Dr. phys., asoc. Prof. E. Tamanis

2. maijs

Lībiešu sabiedrība vēlā dzelzs laikmeta beigās un agro viduslaiku sākumā

16.00

Rīgas Latviešu biedrība, Līgo zāle

Kor.loc. Guntis Zemītis

17. maijs

Rīgas pilsētas arhitekts Johans Daniels Felsko

14.00

Daugavpils

Dr. Daina Lāce

22. maijs

Džeza mūzika Latvijā

16.00

ES pārstāvniecība (Eiropas māja)

Dr. paed., prof. Ē. Daugulis

31. maijs

Jaunās vēsmas cietušā aizsardzībā Kriminālprocesā Latvijā

16.00

Valmieras augstskola

Kor.loc. Ārija Meikališa

5. septembris

Gramatika un valodas mode

16.00

Rīgas Latviešu biedrība, Kluba zāle

Kor.loc. Daina Nītiņa

20. septembris

Dienvidrietumlatgales savdabību veidošanās

16.00

Daugavpils

Akad. Saulvedis Cimermanis

27. septembris

Noziedzīgus nodarījumus izdarījušo personu reintegrācija sabiedrībā. Tendences, problēmas, perspektīvas

16.00

ES pārstāvniecība (Eiropas māja)

Dr.jur., asoc. Prof. J. Teivāns-Treinovskis

3. oktobris

Latviešu etniskā identitāte un tās loma sabiedrības integrācijas procesā

16.00

Rīgas Latviešu biedrība, Līgo zāle

Dr. Ilze Boldāne

11. oktobris

Apkārtnes vēsture un kā to pētīt

16.00

Valmieras valsts ģimnāzija

Dr. hist., asoc. prof. H. Soms

21. oktobris

Kooperatīvās uzvedības evolūcija

16.00

ES pārstāvniecība (Eiropas māja) vai kāda no izglītības iestādēm

Dr. biol., vad. pētnieks I. Krams

25. oktobris

Austrumi Latvijā: hinduismā sakņoto jauno reliģisko kustību darbība Latvijā

16.00

ES pārstāvniecība (Eiropas māja) vai LZA

Dr. theol., prof. A.Stašulāne

1. novembris

Novadu valoda – Latvijas vēstures atspoguļotāja

16.00

Izglītības iestāde

Akad. Ilze Jansone

14. novembris

Latvijas neatkarības atgūšanas parlamentārais ceļš (1989 – 1993)

16.00

Rīgas Latviešu biedrība, Līgo zāle

Akad. Tālavs Jundzis

15. novembris

Latvijas neatkarības atgūšanas parlamentārais ceļš (1989 – 1993)

16.00

ES pārstāvniecība (Eiropas māja)

Akad. Tālavs Jundzis

21. novembris

J. Kulitāna vārdnīca un Gārsenes lietuviešu izloksne

Valmieras valsts ģimnāzija

Dr. philol., prof. V. Šaudiņa

22. novembris

Mūzika un cilvēks: mūzikas funkcijas

16.00

Bulduri, Bulduru dārzkopības vidusskola

Dr. paed., prof. J. Davidova

29. novembris

Latvijas ekonomika pēc krīzes

16.00

Daugavpils

Kor. loc. Uldis Osis

5. decembris

Nekanoniskie evaņģēliji: Pētera evaņģēlijs.

16.00

Rīgas Latviešu biedrība, Līgo zāle.

Dace Balode, asociētā profesore (LU Teoloģijas fakultāte).

13. decembris

Ceļojuma apraksta žanrs latviešu literatūrā

16.00

Izglītības iestāde

Kor.loc. Maija Burima


3. LZA HSZN Padomes darba plānojums 2013. gadā

Datums

Pasākums

Visu gadu

Administratīvie lēmumi

Visu gadu

Zinātnes nozaru stāvokļa apzināšana

Janvāris

Nodaļas nolikuma pilnveidošana

Februāris, marts

Jauno LZA locekļu specialitāšu apzināšana un iesaistīšana darbā

Atbilstoši uzsaukumam

LZA vārdbalvu kandidātu izvirzīšana un iesniegšana izskatīšanai Nodaļas sēdē.

Atbilstoši uzsaukumam

LR prēmiju un balvu kandidātu izvirzīšana

Atbilstoši uzsaukumam

Jauno akadēmijas locekļu kandidātu izvirzīšana un apspriešana

Atbilstoši uzsaukumam

Zinātnes sasniegumu izvirzīšana un apspriešana


Izstādes:

Apgāda "Zinātne" mākslinieka Ēvalda Vilka atceres izstāde

Uldis Zemzaris - 85

Pēdējā atjaunošana 1-03-2013
Powered by Elxis - Open Source CMS