Sveicam!

22-02-2013


Rīgā, 2013. gada 22. februārī

Dr. biol. Jānim Kloviņam

Augsti godātie kolēģi LV BMC !

Latvijas Zinātņu akadēmijas saime lepojas, ka Jūsu – LU Biomedicīnas pētījumu un studiju centra emblēmā un sarežģītajā nosaukumā apvienojas ne tikai institucionālā piederība un daudznozaru pētniecība, tajā ierakstīta mūsu valsts modernās zinātnes vēsture. Jūsu pētniecības virzienos ieliktas sabiedrības cerības un paļāvība Jūsu augstajai kvalifikācijai un cilvēciskajam godaprātam. Mēs ticam Jūsu sekmēm jaunu, perspektīvu diagnostikas metožu atrašanā, efektīvu vakcīnu izstrādē. No sirds vēlam panākumus!

Cerību vieš Jūsu daļa studiju nodrošinājumā, lai turpinātos Latvijas zinātnieku jaunās paaudzes apmācība, lai nezustu zinātnes progresa nepārtrauktība. Paldies Jums par to!

Vēlam vislabākās sekmes! Vivat, crescat, floreat!

Patiesā cieņā

LZA prezidents Ojārs Spārītis

LZA Senāta priekšsēdētājs Jānis Stradiņš

LZA ĶBMZN priekšsēdētājs Raimonds Valters


 

Sirsnīgi sveicam LU Cietvielu fizikas institūtu 35 gadu jubilejā. Nav iespējams iedomāties Latvijas un Eiropas zinātni bez Jūsu institūta – Eiropas Ekselences centra un Latvijas Zinātņu akadēmiju bez mūsu izcilajiem locekļiem – Jūsu vislabākajiem pētniekiem.

Šodien LZA FTZN sastāvā 21 zinātnieks ir tieši saistīts ar CFI! Institūts ir starptautiski atzīts, sekmīgs Valsts pētījumu programmas materialzinātnē vadītājs. Ar to var pamatoti lepoties. Jūsu darbinieki virza un attīsta Latvijas un pasaules zinātni.

Vēlam LU Cietvielu fizikas institūta direktoram un kolektīvam turpmākus panākumus, optimismu, izturību, veselību un laimi darbā un ikdienā.

LAI PIEPILDĀS VISAS JŪSU IECERES !

     Latvijas Zinātņu akadēmijas vārdā

     Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis

     LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas priekšsēdētājs Juris Jansons

Powered by Elxis - Open Source CMS