LZA Senāta 2013.gada 12.februāra sēdes lēmums par Latvijas zinātnes politiku un finansējumu

22-02-2013


LZA Senāts atbalsta Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) rosinātās un Zinātņu akadēmijā š.g. 6.februārī noturētās Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas izbraukuma sēdes priekšlikumus. Tie paredz uzdot Izglītības un zinātnes ministrijai līdz š.g. 1.martam iekļaut valsts 2013.gada budžeta grozījumu projektā summas Latvijas zinātnes finansiālās situācijas uzlabošanai, palielinot 2013.gada zinātnes budžetu par 15 miljoniem Ls (papildus 7 miljoni Ls starptautiski izvērtētajiem projektiem ar ļoti augstu novērtējumu un 8 miljoni Ls bāzes finansējumu – programmu īstenojošām institūcijām). Tas nodrošinātu Latvijas zinātnieku augsti novērtēto projektu īstenošanu un bāzes finansējumu sekmīgiem pētnieciskajiem institūtiem.

Tikai steidzama un radikāla IZM un Saeimas rīcība var aizkavēt spējīgu Latvijas pētnieku, īpaši jauno zinātnieku, aizplūšanu no Latvijas zinātnes un nodrošināt Latvijas zinātnieku sekmīgu līdzdalību ES 7.Ietvarprogrammā un jaunajā Ietvarprogrammā (Horizonts 2020).

Aicinām paātrināt Latvijas zinātnisko institūciju starptautiskās izvērtēšanas procesu, viest skaidrību par Latvijas valsts zinātnes politiku un ar to saistīto finansējumu, sekmēt, lai ar IZM tiktu panākta Zinātnes un augstākās izglītības sadarbības memoranda noslēgšana, kas iespējami drīzā nākotnē varētu zinātnes darbiniekiem nodrošināt atbilstošu darba samaksu.

LZA prezidents Ojārs Spārītis

LZA Senāta priekšsēdētājs Jānis Stradiņš

Powered by Elxis - Open Source CMS