Parakstīts Nodomu protokols starp LR Zemkopības ministriju, LZA un LLMZA

22-02-2013

zv/zv443-3.jpg Šī gada 4. februārī tika parakstīts Nodomu protokols starp Latvijas Republikas Zemkopības ministriju (turpmāk – ZM) ministres Laimdotas Straujumas personā, Latvijas Zinātņu akadēmiju (turpmāk – LZA) prezidenta Ojāra Spārīša personā un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju (turpmāk – LLMZA) prezidentes Baibas Rivžas personā. 

Parakstot Nodomu protokolu, zemkopības ministre Laimdota Straujuma pauda gandarījumu par iespēju sadarboties ar zinātniekiem lēmumu pieņemšanā, norādot, ka arī pati nāk no zinātnieku rindām. Ojārs Spārītis uzsvēra, ka apsveicama ir daļas valsts funkciju deleģēšana zinātniski pētnieciskajām iestādēm, un nozares ministrijas atbalsts lauksaimniecības un meža zinātnēm ir ļoti svarīgs. Savukārt Baiba Rivža izteica pateicību Zemkopības ministrijai par vēlmi turpināt sadarbību, jo šāds nodomu protokols tiek parakstīts jau astoto gadu.

Nodomu protokols paredz sadarbību šādās jomās: informācijas apmaiņā starp ZM, LZA, LLMZA; ieteikumu izstrādē politikas plānotājiem par iespējamiem uzlabojumiem zinātnē un augstākajā izglītībā; kopīgu konferenču, izstāžu un citu pasākumu rīkošanā; jauno zinātnieku sagatavošanā; Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs” grupas “Jaunais zinātnieks lauksaimniecībai un lauku attīstībai” darbu vērtēšanā; Jāņa Lielmaņa prēmijas konkursa organizēšanā u.tml.

Nodomu protokolā ietverti punkti arī par starptautiskās zinātniskās sadarbības veicināšanu, tajā skaitā Latvijas zinātnieku pārstāvniecību ERA–NET projektā “Pētniecības koordinēšana ilgtspējīgai un multifunkcionālai mežsaimniecībai aktuālos jautājumos – līdzeklis politisko lēmumu izstrādei” (SUNFOREST), zinātnieku dalību Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmiju apvienības un Eiropas Lauksaimniecības pētījumu iniciatīvas (EURAGRI) konferencēs, Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku asociācijas pasākumos u.tml.

LZA LMZN zinātniskā sekretāre Dr. sc. administr. I. Brence

Pēdējā atjaunošana 22-02-2013
Powered by Elxis - Open Source CMS