Latvijas Zinātnieku savienībā

22-02-2013


Š. g. 31. janvārī notika Latvijkas Zinātnieku savienības valdes sēde. Aplūkojamais jautājums – finansējums zinātnei un zinātniskajām institūcijām 2013. gadā.

Valdes priekšsēdētāja U. Grāvīša rezignētais atzinums – mēs esam spiesti noskatīties, kā mērķtiecīgi tiek iznīcināta zinātne. Tajā pašā 31. jaunvārī Izglītības un zinātnes ministrijā notika jau treša Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības un ministrijas speciālistu darba grupas sēde par zinātnē strādājošo atalgojumu. Ir paredzēts noslēgt Vienošanos / Memorandu ar ministriju par akadēmiskā un zinātniskā personāla darba samaksas pārskatīšanu, lai panāktu augstākās izglītības un zinātnes darbinieku atalgojuma sistēmas tiesisko sakārtošanu, kopējā finansējuma palielinājumu augstākajai izglītībai un zinātnei, atbilstoši Augstskolu likuma 78. panta 7. daļai , kas paredz ikgadēju 0,25 % finansējuma palielinājumu augstākajai izglītībai (spēkā no 2013. gada 1. jūnija) un Zinātniskās darbības likuma 33. pantam, kas paredz zinātnes finansējuma ikgadēju palielināšanu par 0,15 % no IKP – proti, tai normai, kam valdība ir spļāvusi virsu, aizbildinoties ar krīzi, un turpina darīt, kad vārdos krīze ir pārvarēta un iestājusies ekonomiskā augšupeja.

Memorands vēršas pie Izglītības un zinātnes ministrijas, pieprasot sagatavot (un iesniegt!) valdībai priekšlikumus grozījumiem Likumā par Valsts budžetu 2013. gadam, paredzot no 2013. gada 1. septembra paaugstināt minimālās algas likmi vismaz par 10 %, bet gatavojot (un iesniedzot!) priekšlikumus Likumam par Valsts budžetu 2014. gadam, palielināt finansējumu zinātnes projektiem valsts prioritārajās zinātņu nozarēs, kā arī palielināt zinātnes bāzes finansējumu. Vairāki priekšlikumu skar arī studiju vietu bāzes izmaksas un doktorantūru.

Pēc tam, kad šo Memorandu būs parakstījis izglītības un zinātnes ministrs, to parakstīs arī augstskolas un zinātniskās institūcijas.

U. Grāvītis informēja par 15. janvārī notikušo laikraksta “Izglītība un Kultūra” organizēto zinātnes darbinieku un arodbiedrības diskusiju. (Tā publicēta laikrakstā “Izglītība un Kultūra” 2013. gada 24. janvārī www.izglitiba–kultura.lv) No Latvijas Zinātnieku savienības tajā piedalījās U. Grāvītis, no Latvijas Jauno zinātnieku apvienības – D. Lāce, Latvijas Mākslas akadēmijas mākslas vēstures vadošā pētniece. LIZDA pārstāvēja LZA Arodorganizāciju padomes priekšsēdētāja M. Kazubierne un LIZDA speciāliste augstākās izglītības un zinātnes jautājumos I. Trapenciere. M. Kazubierne tuvāk informēja par šo diskusiju, kā arī par to, ka diskusijas “otrs raunds” notiks LZA š. g. 6. februārī., kad paredzēta Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas izbraukuma sēde par zinātnes finansējumu un zinātnes attīstību Latvijā.

LZS pārstāve Latvijas Zinātnes padomē I. Bondare informēja par grantu finansējuma piešķiršanu, kas dažādu sarežģījumu dēļ rit ļoti gausi – ir apstiprināts finansējums tikai vienas nozares – lauksaimniecības zinātnes – grantiem. Bet laiks steidzas.

Z.K.

Powered by Elxis - Open Source CMS