Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēdes

24-09-2012

Ceturtdien, 2012. gada 27. septembrī plkst. 14.00 LZA Senāta zālē

Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēde

Darba kārtībā:

1. Ziņojums par Padomes darbību sēžu starplaikā. R. Karnīte

2 Sociālā un cilvēkkapitāla loma mūsdienu izpratnē par ekonomiskās  augsmes faktoriem. Dr. oec. Ē. Šumilo ziņojums
Attieksmes izteikšana LZA korespondētājlocekļa vēlēšanām

3. I. Šteinbukas ziņojums par jaunākajiem notikumiem ES finanšu stabilizācijas jomā un saistībā ar paziņojumiem par dziļāku integrāciju

4. Debates

Laipni lūgti!

67225889


LZA izbraukuma sēde 2012. gada 28. septembrī

„Rīgas transports 21. gadsimtā”

Vada akadēmiķis Dr. habil. arch. JĀNIS KRASTIŅŠ

Izbraukšana plkst. 10.00 no LZA Augstceltnes

Pieteikties: tel. 67225889; 67223931; 67223633; 67220725; 67225361


Powered by Elxis - Open Source CMS