Par Terminoloģijas komisijas darba grupu

26-07-2012


Darbu sākusi LZA HSZN organizēta darba grupa par terminoloģijas jautājumiem. Tajā piekrituši darboties: Valsts valodas komisijas (A. Veisbergs), Valsts valodas centra (M. Baltiņš), Valsts valodas aģentūras (J. Valdmanis), LR Saeimas (I. Druviete, G. Kusiņš), LZA Terminoloģijas komisijas (V. Skujiņa, J. Borzovs, J.G. Pommers, K. Timmermanis) un LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas (R. Karnīte ) pārstāvji.

Par šādas darba grupas izveidošanas nepieciešamību jau bija lēmusi LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas (HSZN) Padome 2012. gada 6. jūnijā. Turklāt LZA vadība bija saņēmusi un novirzījusi izskatīšanai HSZN Valsts valodas komisijas aicinājumu, kurā uzskaitīti trūkumi pašreizējā termindares darbā un LR Ministru prezidents un LZA vadība aicināti strauji risināt jautājumu par LZA Terminoloģijas komisijas nākotni. Jaunizveidotās darba grupas dalībnieki pirmajā sēdē 2012. gada 11. jūlijā vienojās par darba grupas izveidošanas iemesliem, uzdevumiem un aptvērumu. Uzdevums – detalizētāk izpētīt terminoloģijas veidošanas jautājumus un sagatavot priekšlikumus šī darba attīstībai Latvijā. Dalībnieki nolēma pārskatīt esošo termindares kārtību un piemērot to mūsdienu vajadzībām.

Otrajā darba grupas sēdē 2012. gada 18. jūlijā dalībnieki noklausījās M. Baltiņa ziņojumu „Terminrades process un citu valstu pieredze tā organizēšanā”. Uz ziņojuma pamata paredzēts veidot vēlamo termindares sistēmu. Jaunās sistēmas galvenais uzdevums: ātri un operatīvi apmierināt valsts institūciju un sabiedrības vajadzības pēc jauniem terminiem, vienlaicīgi saglabājot termindares zinātniskumu un terminu sagatavošanas augstu kvalitāti.

Par paveikto sistēmas sakārtošanā nosūtīta atbilde Valsts valodas komisijas priekšsēdētājam LZA korespondētājloceklim Dr. habil. philol. Andrejam Veisbergam.


Valsts valodas komisijas priekšsēdētājam

LZA korespondētājloceklim Dr. habil. philol. Andrejam Veisbergam

Latvijas Zinātņu akadēmija, atbildot uz Jūsu 2012. gada 2. jūlija vēstuli, pateicas par Valsts valodas komisijas ieinteresētību valsts valodas izkopšanā un it īpaši termindares sistēmas attīstībā, bez kuras nav iedomājamas visaptverošas valodas funkcijas.

Ar Valsts valodas likuma 22. pantu (LR Saeimā pieņemts 1999. gada 9. decembrī) terminu veidošana deleģēta Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijai. „Jauni termini un to definīciju standarti lietojami oficiālajā saziņā tikai pēc apstiprināšanas Terminoloģijas komisijā un publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (ibidem)”.

Latvijas Zinātņu akadēmija, apzinot situāciju, ir izveidojusi darba grupu optimālas termindares sistēmas izveidei. Tajā pārstāvētas visas ieinteresētās institūcijas: Valsts valodas komisija (A. Veisbergs), Valsts valodas centrs (M. Baltiņš), Valsts valodas aģentūra (J. Valdmanis), LR Saeima (I. Druviete, G. Kusiņš), LZA Terminoloģijas komisija (V. Skujiņa, J. Borzovs, J.G. Pommers, K. Timmermanis), LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa (R. Karnīte ).

Programmas izstrādei darba grupa jau noturējusi divas sēdes (11. un 18. jūlijā), uz nākamo sēdi pulcēsies 2012.gada 1. augustā plkst. 14.00 LZA Senāta zālē.

Ar cieņu

LZA prezidents Juris Ekmanis

LZA HSZN priekšsēdētāja Raita Karnīte

Pēdējā atjaunošana 26-07-2012
Powered by Elxis - Open Source CMS