Daugavpils Universitātes mācību bāzes „Ilgas” atklāšanas svētki

9-07-2012

Daugavpils Universitātes mācību bāzes „Ilgas” atklāšanas svētki

6. Sēlijas kongress

27.-28.06.2012., Daugavpils novada Skrudalienas pagastā notika DU Studiju un pētniecības centra „Ilgas” atklāšanas svētki. Tā ir modernākā un pašlaik vienīgā tāda iestāde Sēlijā. Atjaunotā mācību bāze atrodas aizsargājamā dabas teritorijā - Silenes dabas parka dabas liegumā. Tās atjaunošanā izmantoti videi draudzīgi materiāli, apkuri nodrošina siltumsūknis ar ģeotermāliem urbumiem, kanalizācijas sistēmā pielietotas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, pētāmo kukaiņu kolekciju saglabāšanai paredzētas telpas ar klimata kontroli. Mēģināts saglabāt XIX gs. 90. gadu (1898.) medību pils autentiskumu. Darbi veikti ar ERAF (Eiropas Reģionālās attīstības fonda), valsts budžeta un DU līdzekļiem. Tādēļ DU iecere izveidot šeit, ES pierobežā, Eiropas mēroga modernu dabaszinātnes un mežzinātnes mācību centru ir pašsaprotama.

Pasākuma dalībnieki piedalījās svinīgā ozolu alejas stādīšanā. To nosauca par Akadēmiķu aleju. Pēc tam atklāja Daugavpils Universitātes, LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas, LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas, LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas un Sēlijas Asociācijas rīkoto 6. Sēlijas kongresu. Šo kongresu tradīcija aizsākās 1999. g. Aknīstē un Viesītē. Sestā kongresa dalībniekus un viesus uzrunāja: LZA Senāta priekšsēdētājs, Sēlijas Asociācijas goda priekšsēdētājs akadēmiķis Jānis Stradiņš, DU rektors akadēmiķis Arvīds Barševskis, LZA HSZN priekšsēdētāja akadēmiķe Raita Karnīte, Bioloģijas fakultātes dekāns Nils Rostoks, tika nolasīts Daugavpils novada Domes priekšsēdētājas Janīnas Jalinskas apsveikums. Sēlijas Asociācijas Goda biedru diplomus saņēma Arvīds Barševskis un Ilma Svilāne.

Kongresa dalībnieki un viesi noklausījās referātus:

Sēlija: kultūrvēstures pretrunas un nākotnes redzējums. Akad. Jānis Stradiņš

„Ilgu” apkārtnes bioloģiskā daudzveidība. Akad. Arvīds Barševskis, Daugavpils Universitāte

Sēlija: Latvijas lauksaimniecības izaicinājumu kopa. Akad. Baiba Rivža, Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Sēlijas veselības avoti. Akad. Juris Urtāns, Latvijas Kultūras akadēmija

DU studiju un pētniecības centrs „Ilgas” šodien un nākotnē. Asoc. prof. Inese Kokina, Daugavpils Universitāte

Etnolingvistiskās attieksmes sēliskajās izloksnēs. Prof. Vilma Šaudiņa, Daugavpils Universitāte

XX. gs. Latvijas vēsture Sēlijas cilvēku dzīvesstāstos. Prof. Irēna Saleniece, Daugavpils Universitāte

Reģionam veltīta pētījuma īpatnības un moderno tehnoloģiju pielietojums. Asoc. prof. Heinrihs Soms, Daugavpils Universitāte

Daugavpils Universitātes docētāji: Sēlijas devums. Zane Stapķeviča, Daugavpils Universitāte.

Plašo un saturā bagāto dienas kārtību papildināja stendu ziņojumi.

Dalībniekus iepriecināja Daugavpils Universitātes kolēģu paveiktais, vērienīgās ieceres, viesmīlība un atvērtība. Ne mazums „nopelnu” šīs patīkamās, bet noslogotās dienas saglabāšanai atmiņā līdz nākamajam Sēlijas kongresam bija draudzīgajai zivju zupas baudīšanai pie ugunskura un romantiskajai ekskursijai uz Riču ezera krastu.

Loģiska un nepieciešama nākamajām paaudzēm liekas arī 6. Sēlijas kongresa materiālu izdošana atsevišķā „LZA Vēstu” laidienā.

Powered by Elxis - Open Source CMS