ERA-CAPS

2-04-2012

ESdok/ERA-CAPS.jpg  ERA-CAPS („ERA-NET for Coordinating Action in Plant Sciences”) ir ERA-net projekts, kura ilgtermiņa mērķis ir veicināt ilgtspējīgu sadarbību augu zinātnēs, kas sasniedzama veicinot augsta līmeņa transnacionālas pētniecības koordināciju. 

ERA-CAPS projekta mērķi:

  • Augu zinātnēs iesaistīto zinātnisko organizāciju un finansējošo institūciju sadarbības paplašināšana, nostiprināšana un pilnveidošana Eiropā, integrējot jaunāko (pievienojās ES pēc 2004. gada) dalībvalstu pētniecības resursus;

  • Vienota skatījuma un kopēju pētniecības uzdevumu izstrādāšana un īstenošana;

  • Divu transnacionālu projektu pieteikumu konkursu izsludināšana

  • Sadarbība ar citām Eiropas un starptautiskām iniciatīvām augu zinātnēs.

Projekts ERA-CAPS ir uzsākts 2011. gada 1. decembrī un sākotnējo 36 mēnešu vietā tā ilgums pagarināts līdz 42 mēnešiem  - līdz 2015. gada 31. maijam.

Par pētniecības koordināciju augu zinātnēs Eiropā:

Pirmās nacionālās programmas tieši augu genomikā tika uzsāktas Nīderlandē, Vācijā, Apvienotajā Karalistē un Francijā ap 1999. gadu. Turpmākajos gados veidojās divpusēja un trīspusēja Vācijas un Francijas, vēlāk arī Spānijas finansējošo iestāžu sadarbība. Pirmais ERA-net projekts augu genomikā ERA-NET in Plant Genomics (ERA-PG) sākās 2004. gadā, tajā sākotnēji piedalījās 11 sadarbības partneri, vēlāk pievienojās vēl 6 valstis. Šī projekta ietvaros tika izveidota kopēja pētniecības programma ar mērķi finansiāli atbalstīt inovatīvu zinātni, kas izmanto uz augu genomiku balstītas tehnoloģijas. Programmas ietvaros tika organizēti vairāki projektu pieteikumu konkursi.

Tā kā kopš pirmās kopīgās augu genomikas programmas uzsākšanas, Eiropas Savienībai pievienojušās jaunas dalībvalstis, ERA-CAPS mērķis ir iesaistīt vēl 10 valstis, tostarp jaunās dalībvalstis, kā arī ES neietilpstošas valstis. Pakāpeniski saskaņojot un salīdzinot augu zinātņu programmas Eiropā, ERA-CAPS tālejošais mērķis ir radīt tādu struktūru augu zinātņu pētniecības stratēģiskai pārnacionāla līmeņa plānošanai un finansēšanai, kas ļautu iespējami efektīvi izmantot pieejamos resursus. Partneri ir pārliecināti, ka tas ir vienīgais ceļš kā iespējams apmierināt Eiropas pieprasījumu pēc inovācijām augu zinātnēs un nodrošināt pārtikas, dzīvnieku barības, šķiedru, bioenerģijas, medicīnas un rūpniecisko ražošanu.

ERA-CAPS ietvaros ieplānoti divi projektu pieteikumu konkursi. Pirmajā konkursā 2012.g.19. novembris - 2013.gada 15. februāris) pavisam tika saņemti 110 pieteikumi, no kuriem tika atbalstīti 14 projekti. Diemžēl no Latvijas pieteiktie projekti neiekļuva atbalstāmo skaitā. 

Projektā ir 19 dalībnieki:

Valsts / projekta partnera numurs

Partnerorganizācija

1. Apvienotā Karaliste

Biotehnoloģijas un bioloģisko zinātņu padome
(Biotechnology and Biological Sciences Research Council, BBSRC)

2. Austrija

Austrijas Zinātnes fonds
(Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, FWF)

3. Beļģija

Zinātniskās pētniecības fonds
(Fonds National de la Recherche Scientifique, F.R.S.-Fnrs)

4. Kanāda

Nacionālais pētniecības centrs
(National Research Centre, NRC)

5. Dānija

Dānijas Zinātnes, tehnoloģijas un inovāciju aģentūra
(Forsknings- og Innovationsstyreisen, DASTI)

6. Igaunija

Igaunijas Zinātnes fonds
(Sihtastus Eesti Teadusfond, ETF)

7. Francija

Nacionālais Lauksaimniecības pētījumu institūts
(Institut National de la Recherche Agronomique, INRA)

8. Vācija

Vācijas zinātniskās pētniecības biedrība
(Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG)

9. Ungārija

Ungārijas Zinātņu akadēmija
(Hungarian Academy of Sciences, HAS)

10. Izraēla

Lauksaimniecības un lauku attīstības ministrija
(Ministry of agriculture and rural Development, MOARD)

11. Itālija

Izglītības, universitāšu un pētniecības ministrija
(Ministry of Education, University and Research, MIUR)

12. Latvija

Latvijas Zinātņu akadēmija

13. Jaunzēlande

Pētniecības, zinātnes un tehnoloģiju fonds
(Foundation for Research Science and Technology, FRST)

14. Nīderlande

Nīderlandes Zinātniskās pētniecības organizācija
(Nederlandse Organisatie Voor Wetenschappelijk Onderzoek, NWO)

15. Norvēģija

Norvēģijas Pētniecības padome
(research Council of Norway, RCN)

16. Polija

Nacionālais Pētniecības un attīstības centrs
(Narodowe Centrum Badan i Rozwoju, NCBIR)

17. Portugāle

Zinātnes un tehnoloģiju fonds
(Fundação para a Ciencia e Tecnologia, FCT)

18. Serbija

Izglītības un zinātnes ministrija
(Ministrarstvo Prosvete i Nauka, MPN)

19. Spānija

Zinātnes un inovāciju ministrija
(Ministry of Science and Innovation, MICINN)

Projekta mājas lapa:

www.eracaps.org


2014. gada 14. janvārī ir izsludināts Otrais projektu konkurss AUGU ZINĀTNĒS ERA-CAPS aktivitātes ietvaros (ERA-CAPS Second Call Information.pdf).

Šis konkurss atšķiras no iepriekšējā ar to, ka

1)        tas noritēs 2 kārtās: līdz 14. martam jāiesniedz tikai priekšpieteikumi un pilno pieteikumu iesniegšanas termiņš būs 18. jūlijs;

2)        Šajā uzsaukumā darbojas Partneru meklēšans rīks.

https://www.surveymonkey.com/s/era-caps-partner-search-form.

Ja neuzņematies paši iesniegt projekta pieteikumu, izmantojiet izdevību un ievietojiet informāciju par sevi.

3) Ziņa, kas var noderēt meklējot partnerus: savu dalību apstiprinājušas vairākas organizācijas, kas pirmajā kārtā nepiedalījās: Igaunija (ETAG), Itālija un Šveice.

Sīkāku informāciju skat. ERA-CAPS mājas lapā http://www.eracaps.org
--------------------------------------------------------------------------------

Kontakti:

ERA-CAPS sekretariātā
  Dr. Paul Wiley, Senior Programme Manager
  email:
  Tel: +44 (0)1793 413379
  Mob: +44 (0)7867 372751

Latvijas Zinātņu Akadēmijā
  Dr. Anita Draveniece
  e-pasts:

  mob.tālr.: 29445253 

   Latvijas Valsts Augļkopības institūtā
     Dr. Gunārs Lācis
     e-pasts:
     mob. tālr. 29433054
 

Pēdējā atjaunošana 7-03-2014
Powered by Elxis - Open Source CMS