LZA Senāts – Augstceltnē un Organiskās sintezes institūtā

2-05-2008

zv/zv361-1.jpg
LZA Senāta priekšsēdētājs akadēmiķis J.Stradiņš atklāj
sēdi OSI ar Valsts prezidenta V.Zatlera piedalīšanos
zv/zv361-2.jpg
Vīru saruna. No kreisās: I.Kalviņš, V.Zatlers, J.Ekmanis
A.Edžiņas foto


Ārvalstu finansējuma daļa – 18,5%, kamēr ES – tikai 8,5%. Tas rāda uzņēmēju ieinteresētības trūkumu jaunos produktos un dod pamatu apgalvojumam, ka daļa Latvijas zinātnieku arī turpmāk strādās citu valstu ekonomiku interesēs.

Bet Latvijas OSI ir viens no piemēriem, kā zinātne strādā roku rokā ar inovatīvu ražošanu. Institūts var noderēt kā modelis šo sarežģīto jautājumu risināšanai.

Kas tad Latvijas zinātniekiem traucē darboties inovatīvajā pētniecībā – jautāja institūta direktors Ivars Kalviņš un konstruktīvā referātā analizēja problēmas: vispirms katastrofāli pietrūkst speciālistu. Ir lielas materiāli tehniskās bāzes problēmas, jo visas eksperimentālās bāzes ir atdalītas no pētniecības institūtiem un privatizētas. Netiek nodrošināta jaunradītā intelektuālā īpašuma aizsardzība, jo valsts nefinansē patentēšanu. Un visbeidzot, zinātniski tehniskā informācija ir nepietiekami pieejama, jo literatūras un datubāzu valsts iepirkums ir ārkārtīgi ierobežots.

Ko dara OSI? Savas pastāvēšanas gados (dibināts 1957.g.) ir pasaulei izstrādājis 17 oriģinālus preparātus un izstrādājis 65 jaunus iegūšanas paņēmienus aktīvo farmaceitisko vielu sintēzei. Katru gadu darbinieki aizstāv trīs doktora disertācijas, publicē vairāk nekā 120 zinātnisko rakstu. Ar saviem stabilajiem 11 sadarbības partneriem pēdējo piecu gadu laikā pieteikti vai iegūti 190 patenti. Visvairāk pārdotā preparāta – mildronāta – eksports 2007.gadā sasniedza 69 miljonus ASV dolāru.

Lai sasniegtu institūta mērķi – atjaunot pilna cikla zāļu izstrādes iespējas Latvijā no idejas līdz gatavām zālēm –, jākonsolidē spēki, jāveido biofarmācijas kompetences un kontraktpētniecības centri un īpaša vērība jāvelta izglītības sistēmai, sākot jau ar dabas zinību mācīšanu vidusskolās līdz doktoru sagatavošanai.

Savukārt Valsts prezidents Valdis Zatlers uzsvēra, ka zinātniskās pētniecības institūta pastāvēšanai ir vajadzīgas tradīcijas un intelektuālais potenciāls. Iedziļinoties izglītības procesā, jāslēdz “spraugas” starp atsevišķiem posmiem. Prezidents aicināja risināt problēmas likumdošanas ceļā, jo valsts lielākā vērtība ir intelektuālais kapitāls.

Ilga Tālberga

Pēdējā atjaunošana 3-05-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS