Sveicam!

1-05-2008

ZA korespondētājloceklei
Dr. habil.hist.
Ilgai Apinei

Ļoti cienītā Jubilāre!

Jūsu izcilās darbaspējas, mērķtiecība un neatlaidība ir paraugs Latvijas zinātnieku saimei. LU Filozofijas un socioloģijas institūts un Latvijas Zinātņu akadēmija sirsnīgi sveic Jūs un pateicas par lielo devumu vēstures, etnisko attiecību un etnopsiholoģijas izpētē.

Esam pārliecināti, ka Jūsu talants arī turpmāk mirdzēs zinātniskajā jaunradē un rādīs ceļazīmes jaunajiem pētniekiem. Vēlam Jums stipru veselību un darbaprieku, daudz jaunu publikāciju!

Mācāmies no Jūsu pieredzes.

Patiesā cieņā

LU Filozofijas un socioloģijas institūta direktore Maija Kūle
LZA prezidents Juris Ekmanis
LZA HSZN priekšsēdētājs Tālavs Jundzis

Pēdējā atjaunošana 1-05-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS